Foreningen Danielsen Videregående Skole
Juridisk navn:  Foreningen Danielsen Videregående Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55559800
Nygaten 8 Nygaten 8 Fax: 55559820
5017 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989077457
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 83
Etableringsdato: 12/5/2005
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.56%
Resultat  
  
-239.23%
Egenkapital  
  
-11.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 60.954.000 60.613.000 60.107.000 60.559.000 61.256.000
Resultat: -575.000 413.000 1.235.000 -1.925.000 -417.000
Egenkapital: 4.399.000 4.974.000 4.561.000 3.327.000 5.251.000
Regnskap for  Foreningen Danielsen Videregående Skole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 60.954.000 60.613.000 60.107.000 60.559.000 61.256.000
Driftskostnader -61.652.000 -60.287.000 -58.962.000 -62.572.000 -61.801.000
Driftsresultat -698.000 326.000 1.146.000 -2.013.000 -545.000
Finansinntekter 123.000 88.000 91.000 88.000 128.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 0 0
Finans 123.000 87.000 89.000 88.000 128.000
Resultat før skatt -575.000 413.000 1.235.000 -1.925.000 -417.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -575.000 413.000 1.235.000 -1.925.000 -417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 585.000 117.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 12.224.000 13.285.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000
Sum eiendeler 12.809.000 13.402.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000
Sum opptjent egenkapital 4.399.000 4.974.000 4.561.000 3.326.000 5.251.000
Sum egenkapital 4.399.000 4.974.000 4.561.000 3.327.000 5.251.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.410.000 8.428.000 7.685.000 8.679.000 8.603.000
Sum gjeld og egenkapital 12.809.000 13.402.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.681.000 60.426.000 59.951.000 60.203.000 60.880.000
Andre inntekter 274.000 187.000 156.000 356.000 376.000
Driftsinntekter 60.954.000 60.613.000 60.107.000 60.559.000 61.256.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -44.020.000 -41.864.000 -41.743.000 -44.417.000 -43.730.000
Avskrivning -56.000 -23.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.576.000 -18.400.000 -17.219.000 -18.155.000 -18.071.000
Driftskostnader -61.652.000 -60.287.000 -58.962.000 -62.572.000 -61.801.000
Driftsresultat -698.000 326.000 1.146.000 -2.013.000 -545.000
Finansinntekter 123.000 88.000 91.000 88.000 128.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 0 0
Finans 123.000 87.000 89.000 88.000 128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -575.000 413.000 1.235.000 -1.925.000 -417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 585.000 117.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 585.000 117.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 585.000 117.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 404.000 221.000 353.000 81.000
Andre fordringer 762.000 662.000 588.000 638.000 618.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.390.000 12.219.000 11.437.000 11.014.000 13.155.000
Sum omløpsmidler 12.224.000 13.285.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000
Sum eiendeler 12.809.000 13.402.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000
Sum opptjent egenkapital 4.399.000 4.974.000 4.561.000 3.326.000 5.251.000
Sum egenkapital 4.399.000 4.974.000 4.561.000 3.327.000 5.251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.557.000 1.633.000 1.304.000 1.489.000 1.488.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.315.000 2.366.000 2.069.000 2.419.000 2.486.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.538.000 4.429.000 4.312.000 4.772.000 4.628.000
Sum kortsiktig gjeld 8.410.000 8.428.000 7.685.000 8.679.000 8.603.000
Sum gjeld og egenkapital 12.809.000 13.402.000 12.246.000 12.005.000 13.854.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.814.000 4.857.000 4.561.000 3.326.000 5.251.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.6 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.6 1.4 1.7
Soliditet 34.3 37.1 37.2 27.7 37.9
Resultatgrad -1.1 0.5 1.9 -3.3 -0.9
Rentedekningsgrad 3 5
Gjeldsgrad 1.9 1.7 1.7 2.6 1.6
Total kapitalrentabilitet -4.5 3.1 10.1 -3.0
Signatur
09.12.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex