Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fore Båt Og Motorservice AS
Juridisk navn:  Fore Båt Og Motorservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90512323
Foreveien 141 Foreveien 141 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 990385637
Aksjekapital: 276.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 9/28/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Adminor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.31%
Resultat  
  
-29.06%
Egenkapital  
  
34.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.384.000 11.872.000 7.690.000 6.394.000 3.592.000
Resultat: 2.099.000 2.959.000 376.000 1.416.000 381.000
Egenkapital: 6.264.000 4.660.000 2.417.000 2.072.000 1.074.000
Regnskap for  Fore Båt Og Motorservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.384.000 11.872.000 7.690.000 6.394.000 3.592.000
Driftskostnader -10.246.000 -8.863.000 -7.262.000 -4.937.000 -3.166.000
Driftsresultat 2.137.000 3.010.000 427.000 1.457.000 426.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -39.000 -54.000 -53.000 -41.000 -45.000
Finans -38.000 -51.000 -51.000 -40.000 -45.000
Resultat før skatt 2.099.000 2.959.000 376.000 1.416.000 381.000
Skattekostnad -496.000 -716.000 -31.000 -418.000 -122.000
Årsresultat 1.603.000 2.243.000 345.000 998.000 259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.803.000 1.691.000 1.894.000 1.281.000 1.317.000
Sum omløpsmidler 6.554.000 5.310.000 2.562.000 2.149.000 1.116.000
Sum eiendeler 8.357.000 7.001.000 4.456.000 3.430.000 2.433.000
Sum opptjent egenkapital 5.988.000 4.384.000 2.141.000 1.796.000 798.000
Sum egenkapital 6.264.000 4.660.000 2.417.000 2.072.000 1.074.000
Sum langsiktig gjeld 495.000 691.000 951.000 627.000 787.000
Sum kortsiktig gjeld 1.598.000 1.650.000 1.088.000 730.000 572.000
Sum gjeld og egenkapital 8.357.000 7.001.000 4.456.000 3.429.000 2.433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.384.000 11.872.000 7.690.000 5.714.000 3.592.000
Andre inntekter 0 0 0 680.000 0
Driftsinntekter 12.384.000 11.872.000 7.690.000 6.394.000 3.592.000
Varekostnad -5.897.000 -4.377.000 -4.049.000 -2.608.000 -1.336.000
Lønninger -2.686.000 -2.683.000 -1.629.000 -1.254.000 -939.000
Avskrivning -285.000 -375.000 -340.000 -304.000 -245.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.378.000 -1.428.000 -1.244.000 -771.000 -646.000
Driftskostnader -10.246.000 -8.863.000 -7.262.000 -4.937.000 -3.166.000
Driftsresultat 2.137.000 3.010.000 427.000 1.457.000 426.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -39.000 -54.000 -53.000 -41.000 -45.000
Finans -38.000 -51.000 -51.000 -40.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.603.000 2.243.000 345.000 998.000 259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 177.000 144.000 120.000 0 0
Fast eiendom 1.214.000 1.150.000 1.373.000 806.000 836.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 297.000 297.000 401.000 475.000 481.000
Sum varige driftsmidler 1.511.000 1.447.000 1.774.000 1.281.000 1.317.000
Sum finansielle anleggsmidler 115.000 100.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.803.000 1.691.000 1.894.000 1.281.000 1.317.000
Varebeholdning 1.255.000 975.000 410.000 95.000 91.000
Kundefordringer 4.436.000 2.929.000 1.805.000 1.768.000 776.000
Andre fordringer 211.000 277.000 43.000 16.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 652.000 1.130.000 304.000 270.000 199.000
Sum omløpsmidler 6.554.000 5.310.000 2.562.000 2.149.000 1.116.000
Sum eiendeler 8.357.000 7.001.000 4.456.000 3.430.000 2.433.000
Sum opptjent egenkapital 5.988.000 4.384.000 2.141.000 1.796.000 798.000
Sum egenkapital 6.264.000 4.660.000 2.417.000 2.072.000 1.074.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 495.000 691.000 951.000 627.000 787.000
Leverandørgjeld 559.000 349.000 172.000 -22.000 159.000
Betalbar skatt 529.000 740.000 151.000 418.000 122.000
Skyldig offentlige avgifter 126.000 136.000 121.000 75.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 383.000 426.000 643.000 260.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 1.598.000 1.650.000 1.088.000 730.000 572.000
Sum gjeld og egenkapital 8.357.000 7.001.000 4.456.000 3.429.000 2.433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.956.000 3.660.000 1.474.000 1.419.000 544.000
Likviditetsgrad 1 4.1 3.2 2 2.9 2.0
Likviditetsgrad 2 3.3 2.6 2 2.9 1.8
Soliditet 7 66.6 54.2 60.4 44.1
Resultatgrad 17.3 25.4 5.6 22.8 11.9
Rentedekningsgrad 54.8 55.7 8.1 35.6 9.5
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.8 0.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 25.6 4 9.6 42.5 17.5
Signatur
27.07.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex