Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fondet Til Sandefjord Bys Forskjønnelse Og Kunstneriske Utsmykning
Juridisk navn:  Fondet Til Sandefjord Bys Forskjønnelse Og Kunstneriske Utsmykning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33456249
Postboks 2025 Sandefjord Kommune, Økonomiavd. Fax: 33466256
3237 Sandefjord 3237 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 877150712
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Vestfold Og Telemark Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
1.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Egenkapital: 54.000 53.000 52.000 52.000 51.000
Regnskap for  Fondet Til Sandefjord Bys Forskjønnelse Og Kunstneriske Utsmykning
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Driftsresultat -1.000 -1.000 0 0 0
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 54.000 53.000 52.000 52.000 51.000
Sum eiendeler 54.000 53.000 52.000 52.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 1.000 51.000 0 0
Sum egenkapital 54.000 53.000 52.000 52.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 54.000 53.000 52.000 52.000 51.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Driftsresultat -1.000 -1.000 0 0 0
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 53.000 52.000 52.000 51.000
Sum omløpsmidler 54.000 53.000 52.000 52.000 51.000
Sum eiendeler 54.000 53.000 52.000 52.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 1.000 51.000 0 0
Sum egenkapital 54.000 53.000 52.000 52.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 54.000 53.000 52.000 52.000 51.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 53.000 52.000 52.000 51.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 1.9 1.9 2.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex