Fond For Kreftsyke Barn Ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Juridisk navn:  Fond For Kreftsyke Barn Ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Sverre Haukebøe Skjellveien 3 Fax:
9430 Sandtorg 9038 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 977147808
Aksjekapital: 232.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1991
Foretakstype: STI
Tidligere navn: fond for kreftsyke barn ved regionsykehuset i tromsø
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
57.14%
Egenkapital  
  
-6.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 -35.000 -35.000 -8.000 -19.000
Egenkapital: 232.000 247.000 282.000 317.000 324.000
Regnskap for  Fond For Kreftsyke Barn Ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -35.000 -36.000 -12.000 -26.000
Driftsresultat -16.000 -35.000 -36.000 -12.000 -26.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 4.000 8.000
Resultat før skatt -15.000 -35.000 -35.000 -8.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -35.000 -35.000 -8.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 239.000 254.000 282.000 317.000 324.000
Sum eiendeler 239.000 254.000 282.000 317.000 324.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 232.000 247.000 282.000 317.000 324.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 238.000 253.000 282.000 317.000 324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -35.000 -36.000 -12.000 -26.000
Driftskostnader -16.000 -35.000 -36.000 -12.000 -26.000
Driftsresultat -16.000 -35.000 -36.000 -12.000 -26.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 4.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -35.000 -35.000 -8.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 239.000 254.000 282.000 317.000 324.000
Sum omløpsmidler 239.000 254.000 282.000 317.000 324.000
Sum eiendeler 239.000 254.000 282.000 317.000 324.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 232.000 247.000 282.000 317.000 324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 238.000 253.000 282.000 317.000 324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 233.000 248.000 282.000 317.000 324.000
Likviditetsgrad 1 39.8 42.3
Likviditetsgrad 2 39.8 42.3 0 0.0 0.0
Soliditet 97.5 97.6 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.3 -13.4 -12.4 -2.5 -5.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex