Fond For Kreftsyke Barn I Telemark
Juridisk navn:  Fond For Kreftsyke Barn I Telemark
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35003500
Sykehuset Telemark Ulefossveien Sykehuset Telemark Ulefossveien Fax: 35003612
3710 Skien 3710 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 977184177
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1988
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.22%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
-23.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.000 9.000 12.000 12.000 28.000
Resultat: 2.000 -1.000 0 9.000 11.000
Egenkapital: 290.000 379.000 430.000 520.000 541.000
Regnskap for  Fond For Kreftsyke Barn I Telemark
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.000 9.000 12.000 12.000 28.000
Driftskostnader -7.000 -13.000 -14.000 -10.000 -17.000
Driftsresultat 1.000 -3.000 -2.000 2.000 11.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 7.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 7.000 0
Resultat før skatt 2.000 -1.000 0 9.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 -1.000 0 9.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 290.000 379.000 430.000 520.000 541.000
Sum eiendeler 290.000 379.000 430.000 520.000 541.000
Sum opptjent egenkapital -722.000 -633.000 -582.000 -492.000 -471.000
Sum egenkapital 290.000 379.000 430.000 520.000 541.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 290.000 379.000 430.000 520.000 541.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 7.000 9.000 12.000 12.000 28.000
Driftsinntekter 7.000 9.000 12.000 12.000 28.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -13.000 -14.000 -10.000 -17.000
Driftskostnader -7.000 -13.000 -14.000 -10.000 -17.000
Driftsresultat 1.000 -3.000 -2.000 2.000 11.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 7.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000 -1.000 0 -30.000 -24.000
Årsresultat 2.000 -1.000 0 9.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 290.000 379.000 430.000 520.000 541.000
Sum omløpsmidler 290.000 379.000 430.000 520.000 541.000
Sum eiendeler 290.000 379.000 430.000 520.000 541.000
Sum opptjent egenkapital -722.000 -633.000 -582.000 -492.000 -471.000
Sum egenkapital 290.000 379.000 430.000 520.000 541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000 -1.000 0 -30.000 -24.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 290.000 379.000 430.000 520.000 541.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 290.000 379.000 430.000 520.000 541.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 14.3 -33.3 -16.7 16.7 39.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.7 -0.3 0 1.7 2.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex