Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folkemusikkdagane I Ål
Juridisk navn:  Folkemusikkdagane I Ål
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32085645
Postboks 26 Ål Kulturhus Fax: 32081644
3571 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 974244691
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Oliv Løkensgard Bakkeplass
Utvikling:
Omsetning  
  
3.65%
Resultat  
  
-130.84%
Egenkapital  
  
-17.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.846.000 1.781.000 1.708.000 1.683.000 1.765.000
Resultat: -70.000 227.000 -95.000 -162.000 301.000
Egenkapital: 321.000 391.000 164.000 259.000 421.000
Regnskap for  Folkemusikkdagane I Ål
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.846.000 1.781.000 1.708.000 1.683.000 1.765.000
Driftskostnader -1.916.000 -1.553.000 -1.803.000 -1.841.000 -1.463.000
Driftsresultat -70.000 227.000 -95.000 -158.000 301.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 0
Finans 0 0 0 -4.000 0
Resultat før skatt -70.000 227.000 -95.000 -162.000 301.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 227.000 -95.000 -162.000 301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 14.000 21.000 1.000 8.000
Sum omløpsmidler 372.000 486.000 230.000 337.000 485.000
Sum eiendeler 380.000 500.000 251.000 338.000 493.000
Sum opptjent egenkapital 267.000 337.000 110.000 204.000 366.000
Sum egenkapital 321.000 391.000 164.000 259.000 421.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 108.000 86.000 79.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 499.000 250.000 337.000 492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 422.000 306.000 366.000 381.000 392.000
Andre inntekter 1.424.000 1.474.000 1.342.000 1.302.000 1.373.000
Driftsinntekter 1.846.000 1.781.000 1.708.000 1.683.000 1.765.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -289.000 -360.000 -312.000 -322.000 -298.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.627.000 -1.193.000 -1.491.000 -1.519.000 -1.165.000
Driftskostnader -1.916.000 -1.553.000 -1.803.000 -1.841.000 -1.463.000
Driftsresultat -70.000 227.000 -95.000 -158.000 301.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 0
Finans 0 0 0 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 227.000 -95.000 -162.000 301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 13.000 20.000 0 7.000
Sum varige driftsmidler 7.000 13.000 20.000 0 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 8.000 14.000 21.000 1.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 84.000 93.000 83.000 83.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 288.000 393.000 147.000 254.000 395.000
Sum omløpsmidler 372.000 486.000 230.000 337.000 485.000
Sum eiendeler 380.000 500.000 251.000 338.000 493.000
Sum opptjent egenkapital 267.000 337.000 110.000 204.000 366.000
Sum egenkapital 321.000 391.000 164.000 259.000 421.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 9.000 14.000 11.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 29.000 30.000 27.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 70.000 42.000 41.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 108.000 86.000 79.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 499.000 250.000 337.000 492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 313.000 378.000 144.000 258.000 413.000
Likviditetsgrad 1 6.3 4.5 2.7 4.3 6.7
Likviditetsgrad 2 6.3 4.5 2.7 4.3 6.8
Soliditet 84.5 78.4 65.6 76.6 85.4
Resultatgrad -3.8 12.7 -5.6 -9.4 17.1
Rentedekningsgrad -39.5
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet -18.4 45.5 -46.7 61.1
Signatur
11.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex