Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folke Bernadottesvei 4 As
Juridisk navn:  Folke Bernadottesvei 4 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O As Naturbetong Sørkedalsveien 7 C/O As Naturbetong Sørkedalsveien 7 Fax:
0369 Oslo 369 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998296668
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/19/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
710.97%
Resultat  
  
1181.19%
Egenkapital  
  
809.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 144.660.000 17.838.000 0 0 0
Resultat: 64.918.000 5.067.000 -97.000 -80.000 -54.000
Egenkapital: 58.927.000 6.479.000 30.000 30.000 -51.000
Regnskap for  Folke Bernadottesvei 4 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 144.660.000 17.838.000 0 0 0
Driftskostnader -77.740.000 -11.542.000 -52.000 -26.000 -19.000
Driftsresultat 66.921.000 6.295.000 -52.000 -26.000 -19.000
Finansinntekter 120.000 10.000 5.000 0 0
Finanskostnader -2.123.000 -1.238.000 -51.000 -55.000 -35.000
Finans -2.003.000 -1.228.000 -46.000 -55.000 -35.000
Resultat før skatt 64.918.000 5.067.000 -97.000 -80.000 -54.000
Skattekostnad -14.176.000 -1.132.000 24.000 22.000 15.000
Årsresultat 50.742.000 3.934.000 -73.000 -59.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.688.000 0 0 0 30.000
Sum omløpsmidler 146.501.000 64.140.000 2.487.000 2.029.000 1.348.000
Sum eiendeler 189.189.000 64.140.000 2.487.000 2.029.000 1.378.000
Sum opptjent egenkapital 58.897.000 6.449.000 0 0 -81.000
Sum egenkapital 58.927.000 6.479.000 30.000 30.000 -51.000
Sum langsiktig gjeld 16.612.000 1.926.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113.650.000 55.734.000 2.457.000 1.999.000 1.429.000
Sum gjeld og egenkapital 189.189.000 64.139.000 2.487.000 2.029.000 1.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.660.000 17.838.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 144.660.000 17.838.000 0 0 0
Varekostnad -76.638.000 -6.318.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.102.000 -5.224.000 -52.000 -26.000 -19.000
Driftskostnader -77.740.000 -11.542.000 -52.000 -26.000 -19.000
Driftsresultat 66.921.000 6.295.000 -52.000 -26.000 -19.000
Finansinntekter 120.000 10.000 5.000 0 0
Finanskostnader -2.123.000 -1.238.000 -51.000 -55.000 -35.000
Finans -2.003.000 -1.228.000 -46.000 -55.000 -35.000
Konsernbidrag 1.705.000 2.515.000 73.000 140.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.742.000 3.934.000 -73.000 -59.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 30.000
Fast eiendom 42.688.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 42.688.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.688.000 0 0 0 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 131.290.000 60.525.000 2.123.000 1.806.000 1.317.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.269.000 3.000 70.000 31.000 31.000
Sum omløpsmidler 146.501.000 64.140.000 2.487.000 2.029.000 1.348.000
Sum eiendeler 189.189.000 64.140.000 2.487.000 2.029.000 1.378.000
Sum opptjent egenkapital 58.897.000 6.449.000 0 0 -81.000
Sum egenkapital 58.927.000 6.479.000 30.000 30.000 -51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.612.000 1.926.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.719.000 50.366.000 2.283.000 1.995.000 1.429.000
Sum langsiktig gjeld 16.612.000 1.926.000 0 0 0
Leverandørgjeld 18.854.000 3.905.000 174.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.078.000 1.462.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113.650.000 55.734.000 2.457.000 1.999.000 1.429.000
Sum gjeld og egenkapital 189.189.000 64.139.000 2.487.000 2.029.000 1.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.851.000 8.406.000 30.000 30.000 -81.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1 1.1 1.0
Soliditet 31.1 10.1 1.2 1.5 -3.7
Resultatgrad 46.3 35.3
Rentedekningsgrad 31.5 5.1 -0.5 -0.5
Gjeldsgrad 2.2 8.9 81.9 66.6 -28.0
Total kapitalrentabilitet 35.4 9.8 -1.9 -1.3 -1.4
Signatur
30.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex