Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folke Bernadottesvei 40 Hjemmel As
Juridisk navn:  Folke Bernadottesvei 40 Hjemmel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81544100
Postboks 7505 Solheimsgaten 7C Fax: 55326185
5020 Bergen 5058 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992670444
Aksjekapital: 465.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.76%
Resultat  
  
2275.7%
Egenkapital  
  
29.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.901.000 18.394.000 8.486.000 2.254.000 23.691.000
Resultat: 33.236.000 1.399.000 -7.668.000 -31.704.000 -26.652.000
Egenkapital: 221.032.000 171.032.000 171.032.000 171.032.000 171.032.000
Regnskap for  Folke Bernadottesvei 40 Hjemmel As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.901.000 18.394.000 8.486.000 2.254.000 23.691.000
Driftskostnader 16.187.000 -14.916.000 -14.670.000 -32.623.000 -50.262.000
Driftsresultat 35.088.000 3.477.000 -6.184.000 -30.369.000 -26.571.000
Finansinntekter 77.000 45.000 0 0 74.000
Finanskostnader -1.929.000 -2.122.000 -1.484.000 -1.338.000 -155.000
Finans -1.852.000 -2.077.000 -1.484.000 -1.338.000 -81.000
Resultat før skatt 33.236.000 1.399.000 -7.668.000 -31.704.000 -26.652.000
Skattekostnad -7.542.000 -470.000 1.720.000 7.795.000 7.196.000
Årsresultat 25.694.000 929.000 -5.948.000 -23.909.000 -19.456.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 294.469.000 268.611.000 263.293.000 226.266.000 175.168.000
Sum omløpsmidler 21.115.000 33.807.000 33.461.000 32.475.000 29.851.000
Sum eiendeler 315.584.000 302.418.000 296.754.000 258.741.000 205.019.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 221.032.000 171.032.000 171.032.000 171.032.000 171.032.000
Sum langsiktig gjeld 53.425.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.127.000 131.385.000 125.722.000 87.709.000 33.987.000
Sum gjeld og egenkapital 315.584.000 302.417.000 296.754.000 258.741.000 205.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 20.591.000
Andre inntekter 18.901.000 18.394.000 8.486.000 2.254.000 3.100.000
Driftsinntekter 18.901.000 18.394.000 8.486.000 2.254.000 23.691.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.200.000 -6.101.000 -3.188.000 -2.778.000 -2.593.000
Nedskrivning 29.873.000 0 0 -23.957.000 -43.028.000
Andre driftskostnader -7.486.000 -8.815.000 -11.482.000 -5.888.000 -4.641.000
Driftskostnader 16.187.000 -14.916.000 -14.670.000 -32.623.000 -50.262.000
Driftsresultat 35.088.000 3.477.000 -6.184.000 -30.369.000 -26.571.000
Finansinntekter 77.000 45.000 0 0 74.000
Finanskostnader -1.929.000 -2.122.000 -1.484.000 -1.338.000 -155.000
Finans -1.852.000 -2.077.000 -1.484.000 -1.338.000 -81.000
Konsernbidrag 0 4.631.000 -19.644.000 13.724.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.694.000 929.000 -5.948.000 -23.909.000 -19.456.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.092.000 4.732.000 9.560.000 5.531.000
Fast eiendom 294.469.000 264.677.000 258.562.000 216.707.000 169.637.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 841.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 294.469.000 265.518.000 258.562.000 216.707.000 169.637.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 294.469.000 268.611.000 263.293.000 226.266.000 175.168.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 108.000 9.561.000 2.100.000 81.000 0
Andre fordringer 21.007.000 24.246.000 31.361.000 4.719.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 21.115.000 33.807.000 33.461.000 32.475.000 29.851.000
Sum eiendeler 315.584.000 302.418.000 296.754.000 258.741.000 205.019.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 221.032.000 171.032.000 171.032.000 171.032.000 171.032.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.250.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 87.506.000 30.040.000
Sum langsiktig gjeld 53.425.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.127.000 131.385.000 125.722.000 203.000 3.947.000
Sum kortsiktig gjeld 41.127.000 131.385.000 125.722.000 87.709.000 33.987.000
Sum gjeld og egenkapital 315.584.000 302.417.000 296.754.000 258.741.000 205.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.012.000 -97.578.000 -92.261.000 -55.234.000 -4.136.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.3 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.3 0.4 0.9
Soliditet 7 56.6 57.6 66.1 83.4
Resultatgrad 185.6 18.9 -72.9 -1347.3 -112.2
Rentedekningsgrad 18.2 1.6 -4.2 -22.7 -170.9
Gjeldsgrad 0.4 0.8 0.7 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.1 1.2 -2.1 -11.7 -12.9
Signatur
13.06.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex