Folkdansen Ab
Juridisk navn:  Folkdansen Ab
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bönnäset Bönnäset Fax:
9999 Utlandet 9999 Utlandet
Fylke: Kommune:
Utlandet Sverige
Org.nr: 998757444
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/3/2012 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.25%
Resultat  
  
-104.69%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013
Omsetning: 3.000 400.000
Resultat: -10.000 213.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Folkdansen Ab
Resultat 2014 2013
Driftsinntekter 3.000 400.000
Driftskostnader -13.000 -187.000
Driftsresultat -10.000 213.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -10.000 213.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -10.000 213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 4.000 42.000
Sum eiendeler 4.000 42.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld -81.000 -46.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 400.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.000 400.000
Varekostnad 0 -1.000
Lønninger 0 -59.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -127.000
Driftskostnader -13.000 -187.000
Driftsresultat -10.000 213.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -10.000 213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 4.000 42.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 4.000 42.000
Sum eiendeler 4.000 42.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld -81.000 -46.000
Leverandørgjeld 14.000 14.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 73.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 84.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -80.000 -46.000
Likviditetsgrad 1 0.0 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5
Soliditet 0.0 0.0
Resultatgrad -333.3 53.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -333.3 507.1
Signatur
15.02.2019
SIGNATUR
JØRGENSEN FINN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex