Folkbo As
Juridisk navn:  Folkbo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Folksom As Postboks 2117 Storgaten 32 Fax:
3103 Tønsberg 3126 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 920890792
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/24/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ernst & Young As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -8.000
Egenkapital: 17.000
Regnskap for  Folkbo As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -8.000
Driftsresultat -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -8.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000
Sum omløpsmidler 37.000
Sum eiendeler 67.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 17.000
Sum langsiktig gjeld 50.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 66.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -8.000
Driftskostnader -8.000
Driftsresultat -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000
Sum anleggsmidler 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 37.000
Sum omløpsmidler 37.000
Sum eiendeler 67.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 50.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 66.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 25.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.9
Total kapitalrentabilitet -11.9
Signatur
25.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex