Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folkapps As
Juridisk navn:  Folkapps As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92094683
Kunnskapsveien 105 Kunnskapsveien 105 Fax:
3430 Spikkestad 3430 Spikkestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 998837839
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/12/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Karianne Kristiansens Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-133.33%
Egenkapital  
  
-19.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Egenkapital: -50.000 -42.000 -39.000 -31.000 -3.000
Regnskap for  Folkapps As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Driftsresultat -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 -12.000 2.000
Årsresultat -7.000 -3.000 -9.000 -28.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 12.000
Sum omløpsmidler 0 2.000 2.000 0 0
Sum eiendeler 0 2.000 2.000 0 12.000
Sum opptjent egenkapital -80.000 -72.000 -69.000 -61.000 -33.000
Sum egenkapital -50.000 -42.000 -39.000 -31.000 -3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 44.000 42.000 31.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 0 2.000 3.000 0 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Driftskostnader -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Driftsresultat -7.000 -3.000 -9.000 -15.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -3.000 -9.000 -28.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 12.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 2.000 2.000 0 0
Sum eiendeler 0 2.000 2.000 0 12.000
Sum opptjent egenkapital -80.000 -72.000 -69.000 -61.000 -33.000
Sum egenkapital -50.000 -42.000 -39.000 -31.000 -3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -5.000 -5.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 49.000 42.000 31.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 44.000 42.000 31.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 0 2.000 3.000 0 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -50.000 -42.000 -40.000 -31.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -23.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.0 -5.3
Total kapitalrentabilitet -61.5
Signatur
03.05.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex