Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folka As
Juridisk navn:  Folka As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fred. Olsens Gate 3B Fred. Olsens Gate 3B Fax:
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921011393
Aksjekapital: 31.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/18/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hr Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
362.85%
Resultat  
  
404.05%
Egenkapital  
  
351.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.990.000 646.000
Resultat: 373.000 74.000
Egenkapital: 375.000 83.000
Regnskap for  Folka As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.990.000 646.000
Driftskostnader -2.616.000 -571.000
Driftsresultat 373.000 75.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans 0 -1.000
Resultat før skatt 373.000 74.000
Skattekostnad -82.000 -22.000
Årsresultat 291.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.333.000 575.000
Sum eiendeler 1.333.000 575.000
Sum opptjent egenkapital 344.000 52.000
Sum egenkapital 375.000 83.000
Sum langsiktig gjeld 0 150.000
Sum kortsiktig gjeld 958.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 1.333.000 575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.990.000 646.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.990.000 646.000
Varekostnad -421.000 -21.000
Lønninger -1.880.000 -470.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -315.000 -80.000
Driftskostnader -2.616.000 -571.000
Driftsresultat 373.000 75.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 291.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 571.000 235.000
Andre fordringer 45.000 64.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 717.000 277.000
Sum omløpsmidler 1.333.000 575.000
Sum eiendeler 1.333.000 575.000
Sum opptjent egenkapital 344.000 52.000
Sum egenkapital 375.000 83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 150.000
Leverandørgjeld 31.000 1.000
Betalbar skatt 82.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 40.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 791.000 279.000
Sum kortsiktig gjeld 958.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 1.333.000 575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 375.000 233.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7
Soliditet 28.1 14.4
Resultatgrad 12.5 11.6
Rentedekningsgrad 186.5 7
Gjeldsgrad 2.6 5.9
Total kapitalrentabilitet 28.1 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex