Folk & Film AS
Juridisk navn:  Folk & Film AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22043490
Bolteløkka Allé 10A Bolteløkka Allé 10A Fax: 22043499
0454 Oslo 454 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976503589
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/16/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Geir Hoff Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
14.64%
Resultat  
  
117.35%
Egenkapital  
  
7.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.240.000 1.954.000 2.270.000 2.044.000 2.011.000
Resultat: 17.000 -98.000 149.000 -3.000 -36.000
Egenkapital: 252.000 235.000 333.000 195.000 198.000
Regnskap for  Folk & Film AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.240.000 1.954.000 2.270.000 2.044.000 2.011.000
Driftskostnader -2.224.000 -2.053.000 -2.123.000 -2.048.000 -2.048.000
Driftsresultat 16.000 -99.000 148.000 -4.000 -36.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 1.000 0 0
Resultat før skatt 17.000 -98.000 149.000 -3.000 -36.000
Skattekostnad 0 0 -11.000 0 0
Årsresultat 17.000 -98.000 138.000 -3.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 95.000 95.000 95.000 106.000
Sum omløpsmidler 526.000 467.000 663.000 539.000 411.000
Sum eiendeler 621.000 562.000 758.000 634.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 135.000 233.000 95.000 98.000
Sum egenkapital 252.000 235.000 333.000 195.000 198.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 368.000 327.000 424.000 439.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 620.000 562.000 757.000 634.000 517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.240.000 1.954.000 2.270.000 2.044.000 2.011.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.240.000 1.954.000 2.270.000 2.044.000 2.011.000
Varekostnad -3.000 -1.000 -3.000 0 0
Lønninger -1.662.000 -1.511.000 -1.573.000 -1.505.000 -1.424.000
Avskrivning 0 0 0 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -559.000 -541.000 -547.000 -531.000 -612.000
Driftskostnader -2.224.000 -2.053.000 -2.123.000 -2.048.000 -2.048.000
Driftsresultat 16.000 -99.000 148.000 -4.000 -36.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -98.000 138.000 -3.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 95.000 95.000 95.000 95.000 106.000
Sum varige driftsmidler 95.000 95.000 95.000 95.000 106.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 95.000 95.000 95.000 95.000 106.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 176.000 170.000 448.000 103.000 34.000
Andre fordringer 9.000 8.000 16.000 1.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 341.000 290.000 199.000 436.000 374.000
Sum omløpsmidler 526.000 467.000 663.000 539.000 411.000
Sum eiendeler 621.000 562.000 758.000 634.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 135.000 233.000 95.000 98.000
Sum egenkapital 252.000 235.000 333.000 195.000 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 11.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 210.000 174.000 203.000 275.000 183.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 159.000 153.000 207.000 152.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 368.000 327.000 424.000 439.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 620.000 562.000 757.000 634.000 517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 158.000 140.000 239.000 100.000 92.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.6 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.6 1.3 1.3
Soliditet 40.6 41.8 4 30.8 38.3
Resultatgrad 0.7 -5.1 6.5 -0.2 -1.8
Rentedekningsgrad -3.0 -35.0
Gjeldsgrad 1.5 1.4 1.3 2.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 2.7 -17.4 19.7 -0.5 -6.8
Signatur
01.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex