Folk Spiseri As
Juridisk navn:  Folk Spiseri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91663154
Sjøgata 30 Sjøgata 30 Fax:
6065 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 916896549
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 2/8/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.01%
Resultat  
  
-99.37%
Egenkapital  
  
-114.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 5.834.000 4.522.000 2.415.000
Resultat: -315.000 -158.000 -158.000
Egenkapital: -469.000 -219.000 -95.000
Regnskap for  Folk Spiseri As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.834.000 4.522.000 2.415.000
Driftskostnader -6.138.000 -4.679.000 -2.570.000
Driftsresultat -305.000 -157.000 -156.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -1.000 -2.000
Finans -10.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -315.000 -158.000 -158.000
Skattekostnad 66.000 34.000 38.000
Årsresultat -249.000 -124.000 -120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 428.000 411.000 315.000
Sum omløpsmidler 794.000 915.000 460.000
Sum eiendeler 1.222.000 1.326.000 775.000
Sum opptjent egenkapital -493.000 -244.000 -120.000
Sum egenkapital -469.000 -219.000 -95.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.690.000 1.545.000 869.000
Sum gjeld og egenkapital 1.221.000 1.325.000 773.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.819.000 4.526.000 2.415.000
Andre inntekter 16.000 -3.000 0
Driftsinntekter 5.834.000 4.522.000 2.415.000
Varekostnad -2.308.000 -1.842.000 -1.032.000
Lønninger -2.506.000 -1.812.000 -984.000
Avskrivning -137.000 -89.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.187.000 -936.000 -518.000
Driftskostnader -6.138.000 -4.679.000 -2.570.000
Driftsresultat -305.000 -157.000 -156.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -1.000 -2.000
Finans -10.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -249.000 -124.000 -120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 138.000 72.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 290.000 339.000 193.000
Sum varige driftsmidler 290.000 339.000 193.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 84.000
Sum anleggsmidler 428.000 411.000 315.000
Varebeholdning 210.000 192.000 79.000
Kundefordringer 78.000 16.000 57.000
Andre fordringer 112.000 29.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 393.000 678.000 266.000
Sum omløpsmidler 794.000 915.000 460.000
Sum eiendeler 1.222.000 1.326.000 775.000
Sum opptjent egenkapital -493.000 -244.000 -120.000
Sum egenkapital -469.000 -219.000 -95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 260.000 216.000 185.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 310.000 270.000 186.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.120.000 1.060.000 499.000
Sum kortsiktig gjeld 1.690.000 1.545.000 869.000
Sum gjeld og egenkapital 1.221.000 1.325.000 773.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -896.000 -630.000 -409.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.4
Soliditet -38.4 -16.5 -12.3
Resultatgrad -5.2 -3.5 -6.5
Rentedekningsgrad -30.5
Gjeldsgrad -3.6 -7.1 -9.1
Total kapitalrentabilitet -11.8 -20.2
Signatur
04.08.2017
Prokurister
04.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex