Folk Og Røvere AS
Juridisk navn:  Folk Og Røvere AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75133900
Rådhusalleen 1 Rådhusalleen 1 Fax:
8622 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 987917377
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/17/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.45%
Resultat  
  
-2508.33%
Egenkapital  
  
-24.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.357.000 3.477.000 3.521.000 3.256.000 3.538.000
Resultat: -313.000 -12.000 -3.000 15.000 240.000
Egenkapital: 995.000 1.311.000 1.322.000 1.326.000 1.252.000
Regnskap for  Folk Og Røvere AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.357.000 3.477.000 3.521.000 3.256.000 3.538.000
Driftskostnader -3.630.000 -3.477.000 -3.614.000 -3.400.000 -3.293.000
Driftsresultat -273.000 0 -93.000 -144.000 244.000
Finansinntekter 0 0 103.000 168.000 0
Finanskostnader -41.000 -11.000 -13.000 -10.000 -5.000
Finans -41.000 -11.000 90.000 158.000 -5.000
Resultat før skatt -313.000 -12.000 -3.000 15.000 240.000
Skattekostnad -3.000 1.000 -1.000 -21.000 -65.000
Årsresultat -316.000 -11.000 -4.000 -6.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.785.000 1.596.000 1.603.000 1.612.000 1.631.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 731.000 784.000 820.000 493.000
Sum eiendeler 2.995.000 2.327.000 2.387.000 2.432.000 2.124.000
Sum opptjent egenkapital 895.000 1.211.000 1.222.000 1.226.000 1.152.000
Sum egenkapital 995.000 1.311.000 1.322.000 1.326.000 1.252.000
Sum langsiktig gjeld 1.160.000 477.000 527.000 577.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 840.000 540.000 539.000 530.000 671.000
Sum gjeld og egenkapital 2.995.000 2.328.000 2.388.000 2.433.000 2.123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.282.000 3.395.000 3.440.000 3.178.000 3.161.000
Andre inntekter 75.000 82.000 81.000 78.000 376.000
Driftsinntekter 3.357.000 3.477.000 3.521.000 3.256.000 3.538.000
Varekostnad -474.000 -455.000 -569.000 -559.000 -500.000
Lønninger -2.412.000 -2.271.000 -2.263.000 -1.978.000 -1.964.000
Avskrivning -14.000 -8.000 -8.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -730.000 -743.000 -774.000 -861.000 -829.000
Driftskostnader -3.630.000 -3.477.000 -3.614.000 -3.400.000 -3.293.000
Driftsresultat -273.000 0 -93.000 -144.000 244.000
Finansinntekter 0 0 103.000 168.000 0
Finanskostnader -41.000 -11.000 -13.000 -10.000 -5.000
Finans -41.000 -11.000 90.000 158.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -316.000 -11.000 -4.000 -6.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 2.000 3.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 191.000 20.000 28.000 36.000 0
Sum varige driftsmidler 191.000 20.000 28.000 36.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.594.000 1.574.000 1.574.000 1.574.000 1.624.000
Sum anleggsmidler 1.785.000 1.596.000 1.603.000 1.612.000 1.631.000
Varebeholdning 198.000 262.000 221.000 233.000 195.000
Kundefordringer 17.000 0 11.000 19.000 8.000
Andre fordringer 14.000 27.000 17.000 15.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 120.000 213.000 335.000 238.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 731.000 784.000 820.000 493.000
Sum eiendeler 2.995.000 2.327.000 2.387.000 2.432.000 2.124.000
Sum opptjent egenkapital 895.000 1.211.000 1.222.000 1.226.000 1.152.000
Sum egenkapital 995.000 1.311.000 1.322.000 1.326.000 1.252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 381.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.160.000 477.000 527.000 577.000 200.000
Leverandørgjeld 68.000 30.000 73.000 67.000 38.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 55.000
Skyldig offentlige avgifter 132.000 261.000 244.000 253.000 201.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 259.000 250.000 221.000 210.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 840.000 540.000 539.000 530.000 671.000
Sum gjeld og egenkapital 2.995.000 2.328.000 2.388.000 2.433.000 2.123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 370.000 191.000 245.000 290.000 -178.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1 1.5 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1 1.1 0.5
Soliditet 33.2 56.3 55.4 54.5 59.0
Resultatgrad -8.1 0 -2.6 -4.4 6.9
Rentedekningsgrad -6.7 0 -7.2 -14.4 48.8
Gjeldsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet -9.1 0 0.4 1 11.5
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.01.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex