Folk Kommunikasjon As
Juridisk navn:  Folk Kommunikasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90845765
Østre Strandgate 31 Østre Strandgate 31 Fax:
4610 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 916105231
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/22/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Regnskapsfører: Reskontro As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.41%
Resultat  
  
14.08%
Egenkapital  
  
0.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.832.000 13.061.000 12.279.000 10.457.000 1.095.000
Resultat: 2.326.000 2.039.000 2.170.000 1.944.000 197.000
Egenkapital: 1.670.000 1.657.000 1.404.000 974.000 537.000
Regnskap for  Folk Kommunikasjon As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.832.000 13.061.000 12.279.000 10.457.000 1.095.000
Driftskostnader -9.505.000 -11.027.000 -10.093.000 -8.527.000 -895.000
Driftsresultat 2.326.000 2.034.000 2.186.000 1.931.000 201.000
Finansinntekter 1.000 11.000 8.000 22.000 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 -24.000 -8.000 -4.000
Finans 0 5.000 -16.000 14.000 -4.000
Resultat før skatt 2.326.000 2.039.000 2.170.000 1.944.000 197.000
Skattekostnad -524.000 -485.000 -541.000 -507.000 -49.000
Årsresultat 1.801.000 1.553.000 1.629.000 1.437.000 147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 170.000 188.000 212.000 239.000 173.000
Sum omløpsmidler 4.606.000 5.022.000 4.350.000 3.570.000 882.000
Sum eiendeler 4.776.000 5.210.000 4.562.000 3.809.000 1.055.000
Sum opptjent egenkapital 1.394.000 1.257.000 1.004.000 574.000 137.000
Sum egenkapital 1.670.000 1.657.000 1.404.000 974.000 537.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 13.000
Sum kortsiktig gjeld 3.106.000 3.553.000 3.159.000 2.834.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 4.776.000 5.210.000 4.563.000 3.808.000 1.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.832.000 13.061.000 12.279.000 10.457.000 1.095.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.832.000 13.061.000 12.279.000 10.457.000 1.095.000
Varekostnad -3.808.000 -4.841.000 -4.612.000 -3.933.000 -261.000
Lønninger -4.301.000 -4.752.000 -4.010.000 -3.540.000 -490.000
Avskrivning -51.000 -108.000 -100.000 -73.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.345.000 -1.326.000 -1.371.000 -981.000 -136.000
Driftskostnader -9.505.000 -11.027.000 -10.093.000 -8.527.000 -895.000
Driftsresultat 2.326.000 2.034.000 2.186.000 1.931.000 201.000
Finansinntekter 1.000 11.000 8.000 22.000 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 -24.000 -8.000 -4.000
Finans 0 5.000 -16.000 14.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -1.300.000 -1.200.000 -1.000.000 0
Årsresultat 1.801.000 1.553.000 1.629.000 1.437.000 147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 129.000 120.000 82.000 17.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 68.000 131.000 221.000 158.000
Sum varige driftsmidler 41.000 68.000 131.000 221.000 158.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 170.000 188.000 212.000 239.000 173.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.157.000 2.635.000 1.811.000 1.482.000 757.000
Andre fordringer 55.000 156.000 118.000 100.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.394.000 2.231.000 2.421.000 1.988.000 89.000
Sum omløpsmidler 4.606.000 5.022.000 4.350.000 3.570.000 882.000
Sum eiendeler 4.776.000 5.210.000 4.562.000 3.809.000 1.055.000
Sum opptjent egenkapital 1.394.000 1.257.000 1.004.000 574.000 137.000
Sum egenkapital 1.670.000 1.657.000 1.404.000 974.000 537.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 13.000
Leverandørgjeld 222.000 239.000 387.000 260.000 211.000
Betalbar skatt 533.000 524.000 605.000 522.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 704.000 1.006.000 532.000 689.000 199.000
Utbytte -1.200.000 -1.300.000 -1.200.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 447.000 485.000 435.000 364.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 3.106.000 3.553.000 3.159.000 2.834.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 4.776.000 5.210.000 4.563.000 3.808.000 1.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.500.000 1.469.000 1.191.000 736.000 377.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 1.3 1.8
Soliditet 3 31.8 30.8 25.6 50.9
Resultatgrad 19.7 15.6 17.8 18.5 18.4
Rentedekningsgrad 2 3 91.1 241.4 50.3
Gjeldsgrad 1.9 2.1 2.3 2.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 48.7 39.3 48.1 51.3 19.1
Signatur
20.02.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex