Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folk I Fredrikstad/Sarpsborg As
Juridisk navn:  Folk I Fredrikstad/Sarpsborg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91353111
Hulderveien 11 Hulderveien 11 Fax:
1709 Sarpsborg 1709 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 996644405
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/16/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Numero Per Olav Klemsdal
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-105.26%
Egenkapital  
  
-0.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 20.000 0 0 40.000
Resultat: -1.000 19.000 -1.000 -2.000 36.000
Egenkapital: -369.000 -368.000 -387.000 -386.000 -383.000
Regnskap for  Folk I Fredrikstad/Sarpsborg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 20.000 0 0 40.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -4.000
Driftsresultat -1.000 19.000 -1.000 -3.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 19.000 -1.000 -2.000 36.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 19.000 -1.000 -2.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 33.000 33.000 13.000 13.000 15.000
Sum eiendeler 33.000 33.000 13.000 13.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -469.000 -468.000 -487.000 -486.000 -483.000
Sum egenkapital -369.000 -368.000 -387.000 -386.000 -383.000
Sum langsiktig gjeld 398.000 398.000 398.000 398.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 1.000 0 21.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 33.000 12.000 12.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 20.000 0 0 40.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 20.000 0 0 40.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -4.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -4.000
Driftsresultat -1.000 19.000 -1.000 -3.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 19.000 -1.000 -2.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 7.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 26.000 13.000 13.000 15.000
Sum omløpsmidler 33.000 33.000 13.000 13.000 15.000
Sum eiendeler 33.000 33.000 13.000 13.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -469.000 -468.000 -487.000 -486.000 -483.000
Sum egenkapital -369.000 -368.000 -387.000 -386.000 -383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 398.000 398.000 398.000 398.000 377.000
Leverandørgjeld 4.000 3.000 1.000 0 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 1.000 0 21.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 33.000 12.000 12.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 30.000 12.000 13.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 8.3 1 1 0.7
Likviditetsgrad 2 8.3 1 1 0 0.8
Soliditet -1118.2 -1115.2 -3216.7 -2553.3
Resultatgrad 9 90.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.0
Total kapitalrentabilitet 57.6 -8.3 240.0
Signatur
18.04.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex