Folk I Farta As
Juridisk navn:  Folk I Farta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75151590
Jernbanegata 12 Jernbanegata 12 Fax: 75155382
8622 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 956876532
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.06%
Resultat  
  
129.87%
Egenkapital  
  
4.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.384.000 3.721.000 3.547.000 3.797.000 4.687.000
Resultat: 69.000 -231.000 -235.000 -20.000 -135.000
Egenkapital: 1.207.000 1.154.000 1.161.000 1.153.000 1.118.000
Regnskap for  Folk I Farta As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.384.000 3.721.000 3.547.000 3.797.000 4.687.000
Driftskostnader -3.310.000 -3.948.000 -3.777.000 -3.814.000 -4.817.000
Driftsresultat 74.000 -227.000 -231.000 -17.000 -130.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -8.000
Finans -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 69.000 -231.000 -235.000 -20.000 -135.000
Skattekostnad -16.000 55.000 58.000 34.000 0
Årsresultat 53.000 -176.000 -176.000 14.000 -135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 32.000 8.000 5.000 -7.000
Sum omløpsmidler 1.638.000 1.639.000 1.635.000 1.680.000 1.780.000
Sum eiendeler 1.691.000 1.671.000 1.643.000 1.685.000 1.773.000
Sum opptjent egenkapital 1.009.000 955.000 963.000 934.000 920.000
Sum egenkapital 1.207.000 1.154.000 1.161.000 1.153.000 1.118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 484.000 518.000 482.000 533.000 654.000
Sum gjeld og egenkapital 1.691.000 1.671.000 1.643.000 1.686.000 1.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.384.000 3.721.000 3.547.000 3.797.000 4.687.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.384.000 3.721.000 3.547.000 3.797.000 4.687.000
Varekostnad -1.621.000 -1.858.000 -1.743.000 -2.075.000 -2.425.000
Lønninger -734.000 -1.175.000 -1.112.000 -864.000 -1.423.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -4.000 -14.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -950.000 -910.000 -918.000 -861.000 -955.000
Driftskostnader -3.310.000 -3.948.000 -3.777.000 -3.814.000 -4.817.000
Driftsresultat 74.000 -227.000 -231.000 -17.000 -130.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -8.000
Finans -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 168.000 198.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 -176.000 -176.000 14.000 -135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 7.000 5.000 -2.000 -28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 26.000 3.000 7.000 21.000
Sum varige driftsmidler 20.000 26.000 3.000 7.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 53.000 32.000 8.000 5.000 -7.000
Varebeholdning 528.000 521.000 527.000 455.000 842.000
Kundefordringer 1.000 18.000 0 0 6.000
Andre fordringer 96.000 4.000 -21.000 841.000 388.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 192.000 277.000 530.000 385.000 543.000
Sum omløpsmidler 1.638.000 1.639.000 1.635.000 1.680.000 1.780.000
Sum eiendeler 1.691.000 1.671.000 1.643.000 1.685.000 1.773.000
Sum opptjent egenkapital 1.009.000 955.000 963.000 934.000 920.000
Sum egenkapital 1.207.000 1.154.000 1.161.000 1.153.000 1.118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 248.000 204.000 215.000 276.000 258.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 184.000 152.000 137.000 252.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 130.000 115.000 120.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 484.000 518.000 482.000 533.000 654.000
Sum gjeld og egenkapital 1.691.000 1.671.000 1.643.000 1.686.000 1.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.154.000 1.121.000 1.153.000 1.147.000 1.126.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.2 3.4 3.2 2.7
Likviditetsgrad 2 2.3 2.2 2.3 2.3 1.5
Soliditet 71.4 6 70.7 68.4 63.1
Resultatgrad 2.2 -6.1 -6.5 -0.4 -2.8
Rentedekningsgrad 12.3 -45.4 -46.2 -3.2 -15.9
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 4.4 -13.5 -0.9 -7.2
Signatur
20.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex