Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folk Frisør As
Juridisk navn:  Folk Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57829500
Hafstadvegen 29 Sandevegen 157 Fax:
6800 Førde 6973 Sande I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 997097076
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/24/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.4%
Resultat  
  
-136.17%
Egenkapital  
  
-25.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.170.000 1.681.000 1.869.000 1.526.000 1.454.000
Resultat: -17.000 47.000 76.000 -46.000 31.000
Egenkapital: 63.000 85.000 49.000 16.000 52.000
Regnskap for  Folk Frisør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.170.000 1.681.000 1.869.000 1.526.000 1.454.000
Driftskostnader -1.166.000 -1.602.000 -1.778.000 -1.566.000 -1.413.000
Driftsresultat 4.000 79.000 91.000 -40.000 42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -32.000 -15.000 -6.000 -11.000
Finans -21.000 -32.000 -15.000 -6.000 -11.000
Resultat før skatt -17.000 47.000 76.000 -46.000 31.000
Skattekostnad -4.000 -12.000 -12.000 10.000 -8.000
Årsresultat -22.000 36.000 34.000 -36.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 375.000 485.000 514.000 71.000 98.000
Sum omløpsmidler 170.000 217.000 326.000 272.000 252.000
Sum eiendeler 545.000 702.000 840.000 343.000 350.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -15.000 -51.000 -84.000 -48.000
Sum egenkapital 63.000 85.000 49.000 16.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 317.000 419.000 483.000 61.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 165.000 200.000 307.000 265.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 545.000 704.000 839.000 342.000 350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.170.000 1.681.000 1.839.000 1.526.000 1.454.000
Andre inntekter 0 0 30.000 0 0
Driftsinntekter 1.170.000 1.681.000 1.869.000 1.526.000 1.454.000
Varekostnad -136.000 -287.000 -287.000 -242.000 -235.000
Lønninger -649.000 -875.000 -985.000 -895.000 -761.000
Avskrivning -99.000 -96.000 -62.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -282.000 -344.000 -444.000 -392.000 -380.000
Driftskostnader -1.166.000 -1.602.000 -1.778.000 -1.566.000 -1.413.000
Driftsresultat 4.000 79.000 91.000 -40.000 42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -32.000 -15.000 -6.000 -11.000
Finans -21.000 -32.000 -15.000 -6.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 36.000 34.000 -36.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.000 16.000 28.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 368.000 467.000 498.000 43.000 80.000
Sum varige driftsmidler 368.000 467.000 498.000 43.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 14.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 375.000 485.000 514.000 71.000 98.000
Varebeholdning 70.000 72.000 133.000 162.000 149.000
Kundefordringer 0 0 0 0 16.000
Andre fordringer 26.000 28.000 -12.000 -1.000 0
Sum investeringer 0 0 43.000 0 0
Kasse, bank 74.000 112.000 162.000 110.000 87.000
Sum omløpsmidler 170.000 217.000 326.000 272.000 252.000
Sum eiendeler 545.000 702.000 840.000 343.000 350.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -15.000 -51.000 -84.000 -48.000
Sum egenkapital 63.000 85.000 49.000 16.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 317.000 419.000 483.000 61.000 96.000
Leverandørgjeld 32.000 12.000 131.000 105.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 102.000 81.000 76.000 93.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 85.000 95.000 84.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 165.000 200.000 307.000 265.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 545.000 704.000 839.000 342.000 350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 17.000 19.000 7.000 50.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.1 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6
Soliditet 11.6 12.1 5.8 4.7 14.9
Resultatgrad 0.3 4.7 4.9 -2.6 2.9
Rentedekningsgrad 0.2 2.5 6.1 -6.7 3.8
Gjeldsgrad 7.7 7.3 16.1 20.4 5.7
Total kapitalrentabilitet 0.7 11.2 10.8 -11.7 12.0
Signatur
27.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex