Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folk Film As
Juridisk navn:  Folk Film As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Georgernes Verft 12 Georgernes Verft 12 Fax:
5011 Bergen 5011 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921220324
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/7/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Altctrl As
Utvikling:
Omsetning  
  
283.33%
Resultat  
  
566.67%
Egenkapital  
  
61.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 368.000 96.000
Resultat: 14.000 -3.000
Egenkapital: 34.000 21.000
Regnskap for  Folk Film As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 368.000 96.000
Driftskostnader -351.000 -99.000
Driftsresultat 17.000 -3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Resultat før skatt 14.000 -3.000
Skattekostnad -1.000 0
Årsresultat 13.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 81.000 102.000
Sum eiendeler 81.000 102.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -3.000
Sum egenkapital 34.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 81.000 102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 318.000 26.000
Andre inntekter 50.000 70.000
Driftsinntekter 368.000 96.000
Varekostnad -35.000 0
Lønninger -221.000 -71.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -28.000
Driftskostnader -351.000 -99.000
Driftsresultat 17.000 -3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 13.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 22.000
Andre fordringer 1.000 8.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 80.000 73.000
Sum omløpsmidler 81.000 102.000
Sum eiendeler 81.000 102.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -3.000
Sum egenkapital 34.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000
Betalbar skatt 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 23.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 81.000 102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 21.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3
Soliditet 4 20.6
Resultatgrad 4.6 -3.1
Rentedekningsgrad 5.7
Gjeldsgrad 1.4 3.9
Total kapitalrentabilitet 2 -2.9
Signatur
08.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex