Folk Engros As
Juridisk navn:  Folk Engros As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holmedalsgården 1 Fax:
5003 Bergen 6843 Skei I Jølster
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 997862449
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/11/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.25%
Resultat  
  
0.12%
Egenkapital  
  
2.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.798.000 33.209.000 27.502.000 23.894.000 14.938.000
Resultat: 870.000 869.000 1.424.000 829.000 62.000
Egenkapital: 2.172.000 2.126.000 2.096.000 2.126.000 1.526.000
Regnskap for  Folk Engros As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.798.000 33.209.000 27.502.000 23.894.000 14.938.000
Driftskostnader -30.220.000 -31.443.000 -25.330.000 -22.748.000 -14.377.000
Driftsresultat 1.578.000 1.767.000 2.172.000 1.145.000 561.000
Finansinntekter 139.000 156.000 250.000 449.000 469.000
Finanskostnader -847.000 -1.053.000 -998.000 -766.000 -968.000
Finans -708.000 -897.000 -748.000 -317.000 -499.000
Resultat før skatt 870.000 869.000 1.424.000 829.000 62.000
Skattekostnad -202.000 -211.000 -359.000 -229.000 185.000
Årsresultat 668.000 658.000 1.065.000 600.000 247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.033.000 2.237.000 1.652.000 2.126.000 1.889.000
Sum omløpsmidler 17.326.000 20.139.000 20.679.000 21.464.000 21.109.000
Sum eiendeler 19.359.000 22.376.000 22.331.000 23.590.000 22.998.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 600.000 570.000 600.000 0
Sum egenkapital 2.172.000 2.126.000 2.096.000 2.126.000 1.526.000
Sum langsiktig gjeld 6.277.000 6.752.000 7.943.000 9.737.000 5.454.000
Sum kortsiktig gjeld 10.909.000 13.498.000 12.293.000 11.727.000 16.018.000
Sum gjeld og egenkapital 19.358.000 22.376.000 22.332.000 23.590.000 22.998.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.798.000 32.782.000 27.058.000 23.893.000 14.938.000
Andre inntekter 0 428.000 444.000 0 0
Driftsinntekter 31.798.000 33.209.000 27.502.000 23.894.000 14.938.000
Varekostnad -25.148.000 -26.350.000 -20.612.000 -17.934.000 -9.472.000
Lønninger -2.033.000 -1.962.000 -1.343.000 -1.532.000 -1.876.000
Avskrivning -665.000 -473.000 -480.000 -370.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.374.000 -2.658.000 -2.895.000 -2.912.000 -2.940.000
Driftskostnader -30.220.000 -31.443.000 -25.330.000 -22.748.000 -14.377.000
Driftsresultat 1.578.000 1.767.000 2.172.000 1.145.000 561.000
Finansinntekter 139.000 156.000 250.000 449.000 469.000
Finanskostnader -847.000 -1.053.000 -998.000 -766.000 -968.000
Finans -708.000 -897.000 -748.000 -317.000 -499.000
Konsernbidrag -622.000 -628.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 668.000 658.000 1.065.000 600.000 247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.621.000 1.665.000 1.301.000 1.663.000 1.510.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 412.000 572.000 351.000 463.000 379.000
Sum varige driftsmidler 412.000 572.000 351.000 463.000 379.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.033.000 2.237.000 1.652.000 2.126.000 1.889.000
Varebeholdning 13.614.000 16.730.000 14.977.000 15.289.000 11.189.000
Kundefordringer 420.000 596.000 745.000 179.000 1.799.000
Andre fordringer 2.726.000 781.000 1.962.000 1.534.000 8.058.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 96.000 64.000 139.000 64.000
Sum omløpsmidler 17.326.000 20.139.000 20.679.000 21.464.000 21.109.000
Sum eiendeler 19.359.000 22.376.000 22.331.000 23.590.000 22.998.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 600.000 570.000 600.000 0
Sum egenkapital 2.172.000 2.126.000 2.096.000 2.126.000 1.526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.661.000 10.461.000 10.080.000 11.124.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 6.277.000 6.752.000 7.943.000 9.737.000 5.454.000
Leverandørgjeld 692.000 1.408.000 835.000 340.000 589.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 95.000 97.000 68.000 88.000 147.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 461.000 1.532.000 1.309.000 175.000 15.273.000
Sum kortsiktig gjeld 10.909.000 13.498.000 12.293.000 11.727.000 16.018.000
Sum gjeld og egenkapital 19.358.000 22.376.000 22.332.000 23.590.000 22.998.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.417.000 6.641.000 8.386.000 9.737.000 5.091.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.7 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7
Soliditet 11.2 9.5 9.4 9.0 6.6
Resultatgrad 5 5.3 7.9 4.8 3.8
Rentedekningsgrad 1.9 1.7 2.2 2.1 1.1
Gjeldsgrad 7.9 9.5 9.7 10.1 14.1
Total kapitalrentabilitet 8.9 8.6 10.8 6.8 4.5
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex