Folk As
Juridisk navn:  Folk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55198070
Hesthaugvegen 24 Hesthaugvegen 24 Fax:
5119 Ulset 5119 Ulset
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915602673
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 117
Etableringsdato: 6/22/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.55%
Resultat  
  
-3.56%
Egenkapital  
  
59.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 93.512.000 79.548.000 54.066.000 40.788.000 28.067.000
Resultat: 2.543.000 2.637.000 917.000 -1.461.000 170.000
Egenkapital: 5.276.000 3.313.000 2.559.000 1.888.000 1.016.000
Regnskap for  Folk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 93.512.000 79.548.000 54.066.000 40.788.000 28.067.000
Driftskostnader -90.937.000 -76.953.000 -53.119.000 -42.220.000 -27.904.000
Driftsresultat 2.575.000 2.594.000 947.000 -1.433.000 163.000
Finansinntekter 43.000 60.000 35.000 3.000 6.000
Finanskostnader -75.000 -18.000 -66.000 -30.000 0
Finans -32.000 42.000 -31.000 -27.000 6.000
Resultat før skatt 2.543.000 2.637.000 917.000 -1.461.000 170.000
Skattekostnad -580.000 -617.000 -247.000 333.000 -44.000
Årsresultat 1.963.000 2.020.000 670.000 -1.128.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 181.000 128.000 412.000 97.000
Sum omløpsmidler 36.220.000 22.344.000 19.654.000 12.066.000 17.403.000
Sum eiendeler 36.352.000 22.525.000 19.782.000 12.478.000 17.500.000
Sum opptjent egenkapital 3.388.000 1.425.000 670.000 0 126.000
Sum egenkapital 5.276.000 3.313.000 2.559.000 1.888.000 1.016.000
Sum langsiktig gjeld 144.000 128.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.932.000 19.083.000 17.223.000 10.590.000 16.483.000
Sum gjeld og egenkapital 36.352.000 22.524.000 19.781.000 12.478.000 17.499.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 93.512.000 79.494.000 53.475.000 39.945.000 27.942.000
Andre inntekter 0 54.000 592.000 843.000 125.000
Driftsinntekter 93.512.000 79.548.000 54.066.000 40.788.000 28.067.000
Varekostnad -7.032.000 -6.749.000 -6.334.000 -6.852.000 -8.343.000
Lønninger -80.950.000 -66.561.000 -43.716.000 -32.118.000 -18.168.000
Avskrivning -64.000 -54.000 -14.000 -14.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.891.000 -3.589.000 -3.055.000 -3.236.000 -1.383.000
Driftskostnader -90.937.000 -76.953.000 -53.119.000 -42.220.000 -27.904.000
Driftsresultat 2.575.000 2.594.000 947.000 -1.433.000 163.000
Finansinntekter 43.000 60.000 35.000 3.000 6.000
Finanskostnader -75.000 -18.000 -66.000 -30.000 0
Finans -32.000 42.000 -31.000 -27.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.963.000 2.020.000 670.000 -1.128.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 72.000 92.000 105.000 348.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 89.000 23.000 37.000 52.000
Sum varige driftsmidler 60.000 89.000 23.000 37.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 27.000 30.000
Sum anleggsmidler 132.000 181.000 128.000 412.000 97.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.841.000 21.965.000 15.630.000 7.982.000 16.647.000
Andre fordringer 461.000 266.000 276.000 384.000 432.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.918.000 113.000 3.748.000 3.700.000 324.000
Sum omløpsmidler 36.220.000 22.344.000 19.654.000 12.066.000 17.403.000
Sum eiendeler 36.352.000 22.525.000 19.782.000 12.478.000 17.500.000
Sum opptjent egenkapital 3.388.000 1.425.000 670.000 0 126.000
Sum egenkapital 5.276.000 3.313.000 2.559.000 1.888.000 1.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 144.000 128.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.817.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 144.000 128.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.805.000 1.909.000 3.281.000 1.529.000 3.204.000
Betalbar skatt 565.000 0 4.000 0 42.000
Skyldig offentlige avgifter 9.701.000 6.941.000 6.973.000 3.990.000 4.572.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.045.000 10.234.000 6.965.000 5.070.000 8.665.000
Sum kortsiktig gjeld 30.932.000 19.083.000 17.223.000 10.590.000 16.483.000
Sum gjeld og egenkapital 36.352.000 22.524.000 19.781.000 12.478.000 17.499.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.288.000 3.261.000 2.431.000 1.476.000 920.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Soliditet 14.5 14.7 12.9 15.1 5.8
Resultatgrad 2.8 3.3 1.8 -3.5 0.6
Rentedekningsgrad 34.3 144.1 14.3 -47.8
Gjeldsgrad 5.9 5.8 6.7 5.6 16.2
Total kapitalrentabilitet 7.2 11.8 5 -11.5 1.0
Signatur
14.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex