Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flying Cakery As
Juridisk navn:  Flying Cakery As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikstallen 21 Midtunlia 13 Fax:
5184 Olsvik 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919017562
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/2/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vito Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
90.89%
Resultat  
  
-477.78%
Egenkapital  
  
-121.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.928.000 1.010.000
Resultat: -34.000 9.000
Egenkapital: -6.000 28.000
Regnskap for  Flying Cakery As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.928.000 1.010.000
Driftskostnader -1.944.000 -999.000
Driftsresultat -15.000 11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -19.000 -2.000
Finans -19.000 -2.000
Resultat før skatt -34.000 9.000
Skattekostnad 0 -6.000
Årsresultat -34.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 519.000 0
Sum omløpsmidler 151.000 302.000
Sum eiendeler 670.000 302.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -2.000
Sum egenkapital -6.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 338.000 0
Sum kortsiktig gjeld 338.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.928.000 1.010.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.928.000 1.010.000
Varekostnad -397.000 -160.000
Lønninger -949.000 -533.000
Avskrivning -9.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -589.000 -306.000
Driftskostnader -1.944.000 -999.000
Driftsresultat -15.000 11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -19.000 -2.000
Finans -19.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -34.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 519.000 0
Sum varige driftsmidler 519.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 519.000 0
Varebeholdning 18.000 76.000
Kundefordringer 18.000 23.000
Andre fordringer 33.000 10.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 81.000 193.000
Sum omløpsmidler 151.000 302.000
Sum eiendeler 670.000 302.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -2.000
Sum egenkapital -6.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 10.000
Sum langsiktig gjeld 338.000 0
Leverandørgjeld 125.000 87.000
Betalbar skatt 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 86.000 122.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -187.000 28.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8
Soliditet -0.9 9.3
Resultatgrad -0.8 1.1
Rentedekningsgrad -0.8 5.5
Gjeldsgrad -112.7 9.8
Total kapitalrentabilitet -2.2 3.6
Signatur
08.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex