Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flybunkringsservice AS
Juridisk navn:  Flybunkringsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33452422
Postboks 1243 Bredholtveien 300 Fax: 33462383
3205 Sandefjord 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 979696825
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Henka Revisjon As
Regnskapsfører: Viken Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.8%
Resultat  
  
-33.39%
Egenkapital  
  
6.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 59.891.000 45.788.000 40.348.000 36.744.000 25.559.000
Resultat: 375.000 563.000 -213.000 432.000 573.000
Egenkapital: 4.973.000 4.685.000 4.256.000 4.417.000 4.100.000
Regnskap for  Flybunkringsservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 59.891.000 45.788.000 40.348.000 36.744.000 25.559.000
Driftskostnader -59.294.000 -45.098.000 -40.484.000 -36.271.000 -25.028.000
Driftsresultat 596.000 690.000 -136.000 474.000 531.000
Finansinntekter 36.000 14.000 42.000 34.000 42.000
Finanskostnader -257.000 -141.000 -119.000 -76.000 0
Finans -221.000 -127.000 -77.000 -42.000 42.000
Resultat før skatt 375.000 563.000 -213.000 432.000 573.000
Skattekostnad -88.000 -134.000 52.000 -116.000 -160.000
Årsresultat 288.000 429.000 -161.000 316.000 413.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.404.000 5.078.000 4.535.000 4.162.000 1.552.000
Sum omløpsmidler 7.409.000 5.529.000 5.734.000 6.187.000 6.121.000
Sum eiendeler 11.813.000 10.607.000 10.269.000 10.349.000 7.673.000
Sum opptjent egenkapital 4.873.000 4.585.000 4.156.000 4.317.000 4.000.000
Sum egenkapital 4.973.000 4.685.000 4.256.000 4.417.000 4.100.000
Sum langsiktig gjeld 3.639.000 2.688.000 2.921.000 1.762.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.201.000 3.235.000 3.093.000 4.170.000 3.573.000
Sum gjeld og egenkapital 11.813.000 10.608.000 10.270.000 10.349.000 7.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.294.000 45.275.000 39.968.000 36.413.000 25.424.000
Andre inntekter 597.000 513.000 380.000 331.000 136.000
Driftsinntekter 59.891.000 45.788.000 40.348.000 36.744.000 25.559.000
Varekostnad -45.554.000 -32.264.000 -25.221.000 -22.097.000 -13.333.000
Lønninger -7.443.000 -7.088.000 -9.814.000 -10.129.000 -8.983.000
Avskrivning -1.614.000 -1.354.000 -1.159.000 -657.000 -411.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.683.000 -4.392.000 -4.290.000 -3.388.000 -2.301.000
Driftskostnader -59.294.000 -45.098.000 -40.484.000 -36.271.000 -25.028.000
Driftsresultat 596.000 690.000 -136.000 474.000 531.000
Finansinntekter 36.000 14.000 42.000 34.000 42.000
Finanskostnader -257.000 -141.000 -119.000 -76.000 0
Finans -221.000 -127.000 -77.000 -42.000 42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 288.000 429.000 -161.000 316.000 413.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0 0 19.000
Fast eiendom 0 18.000 36.000 54.000 72.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.372.000 5.037.000 4.456.000 4.056.000 1.462.000
Sum varige driftsmidler 4.372.000 5.055.000 4.492.000 4.110.000 1.534.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 23.000 43.000 52.000 0
Sum anleggsmidler 4.404.000 5.078.000 4.535.000 4.162.000 1.552.000
Varebeholdning 1.563.000 1.043.000 978.000 999.000 858.000
Kundefordringer 2.745.000 2.866.000 1.390.000 1.505.000 620.000
Andre fordringer 49.000 57.000 129.000 89.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.053.000 1.563.000 3.238.000 3.594.000 4.594.000
Sum omløpsmidler 7.409.000 5.529.000 5.734.000 6.187.000 6.121.000
Sum eiendeler 11.813.000 10.607.000 10.269.000 10.349.000 7.673.000
Sum opptjent egenkapital 4.873.000 4.585.000 4.156.000 4.317.000 4.000.000
Sum egenkapital 4.973.000 4.685.000 4.256.000 4.417.000 4.100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 113.000 46.000 97.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.639.000 2.688.000 2.921.000 1.762.000 0
Leverandørgjeld 551.000 348.000 1.066.000 933.000 811.000
Betalbar skatt 212.000 67.000 0 0 122.000
Skyldig offentlige avgifter 852.000 850.000 506.000 956.000 906.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.586.000 1.969.000 1.520.000 2.281.000 1.734.000
Sum kortsiktig gjeld 3.201.000 3.235.000 3.093.000 4.170.000 3.573.000
Sum gjeld og egenkapital 11.813.000 10.608.000 10.270.000 10.349.000 7.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.208.000 2.294.000 2.641.000 2.017.000 2.548.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.7 1.9 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 1.5 1.3 1.5
Soliditet 42.1 44.2 41.4 42.7 53.4
Resultatgrad 1 1.5 -0.3 1.3 2.1
Rentedekningsgrad 2.3 4.9 -1.1 6.7
Gjeldsgrad 1.4 1.3 1.4 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 5.4 6.6 -0.9 4.9 7.5
Signatur
11.11.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
RAY MARTIN NELSON
RAGNAR ORLANDO MARTIN NELSON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex