Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flyboat ANS
Juridisk navn:  Flyboat ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66960835
Sjøskogenveien 35 Sjøskogenveien 35 Fax: 66960416
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 987173467
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/2004 1
Foretakstype: ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
8%
Egenkapital  
  
-2.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 15.000 0 72.000 185.000
Resultat: -23.000 -25.000 0 -205.000 11.000
Egenkapital: -899.000 -876.000 0 -739.000 -534.000
Regnskap for  Flyboat ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 15.000 0 72.000 185.000
Driftskostnader -23.000 -39.000 0 -276.000 -176.000
Driftsresultat -23.000 -25.000 0 -204.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 1.000
Resultat før skatt -23.000 -25.000 0 -205.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 -25.000 0 -205.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 261.000 272.000 0 295.000 436.000
Sum omløpsmidler 874.000 886.000 0 111.000 112.000
Sum eiendeler 1.135.000 1.158.000 0 406.000 548.000
Sum opptjent egenkapital -899.000 -876.000 0 -739.000 -534.000
Sum egenkapital -899.000 -876.000 0 -739.000 -534.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.034.000 2.034.000 0 1.145.000 1.082.000
Sum gjeld og egenkapital 1.135.000 1.158.000 0 406.000 548.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 15.000 0 72.000 185.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 15.000 0 72.000 185.000
Varekostnad 0 0 0 -77.000 -93.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -11.000 -11.000 0 -12.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -28.000 0 -187.000 -70.000
Driftskostnader -23.000 -39.000 0 -276.000 -176.000
Driftsresultat -23.000 -25.000 0 -204.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 -25.000 0 -205.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 261.000 272.000 0 295.000 308.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 261.000 272.000 0 295.000 308.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 128.000
Sum anleggsmidler 261.000 272.000 0 295.000 436.000
Varebeholdning 90.000 90.000 0 90.000 90.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 758.000 758.000 0 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 38.000 0 13.000 22.000
Sum omløpsmidler 874.000 886.000 0 111.000 112.000
Sum eiendeler 1.135.000 1.158.000 0 406.000 548.000
Sum opptjent egenkapital -899.000 -876.000 0 -739.000 -534.000
Sum egenkapital -899.000 -876.000 0 -739.000 -534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.034.000 2.034.000 0 1.145.000 1.082.000
Sum kortsiktig gjeld 2.034.000 2.034.000 0 1.145.000 1.082.000
Sum gjeld og egenkapital 1.135.000 1.158.000 0 406.000 548.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.160.000 -1.148.000 0 -1.034.000 -970.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0 0.1 0.1
Soliditet -79.2 -75.6 -182.0 -97.4
Resultatgrad -166.7 -283.3 4.9
Rentedekningsgrad -204.0
Gjeldsgrad -2.3 -2.3 -1.5 -2.0
Total kapitalrentabilitet - -2.2 -50.2 1.8
Signatur
14.01.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.01.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex