Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flybilligst.com AS
Juridisk navn:  Flybilligst.com AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46966022
Tørlevegen 241 Strøket 5 Fax:
6020 Ålesund 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 992329491
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/5/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.5%
Resultat  
  
-46.79%
Egenkapital  
  
-27.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 149.000 200.000 404.000 626.000 923.000
Resultat: -229.000 -156.000 51.000 -155.000 -212.000
Egenkapital: 498.000 686.000 814.000 782.000 908.000
Regnskap for  Flybilligst.com AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 149.000 200.000 404.000 626.000 923.000
Driftskostnader -363.000 -339.000 -343.000 -769.000 -1.135.000
Driftsresultat -215.000 -140.000 61.000 -143.000 -213.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 3.000 16.000
Finanskostnader -16.000 -19.000 -11.000 -15.000 -15.000
Finans -14.000 -17.000 -10.000 -12.000 1.000
Resultat før skatt -229.000 -156.000 51.000 -155.000 -212.000
Skattekostnad 41.000 28.000 -19.000 28.000 57.000
Årsresultat -188.000 -128.000 32.000 -126.000 -155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 894.000 1.023.000 585.000 713.000 821.000
Sum omløpsmidler 294.000 475.000 530.000 436.000 615.000
Sum eiendeler 1.188.000 1.498.000 1.115.000 1.149.000 1.436.000
Sum opptjent egenkapital 398.000 586.000 714.000 682.000 808.000
Sum egenkapital 498.000 686.000 814.000 782.000 908.000
Sum langsiktig gjeld 555.000 626.000 209.000 278.000 350.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 186.000 92.000 89.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 1.188.000 1.498.000 1.115.000 1.149.000 1.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 149.000 200.000 327.000 377.000 49.000
Andre inntekter 0 0 77.000 249.000 874.000
Driftsinntekter 149.000 200.000 404.000 626.000 923.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -119.000 -211.000 -139.000 -525.000 -836.000
Avskrivning -169.000 -18.000 -109.000 -137.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -110.000 -95.000 -107.000 -223.000
Driftskostnader -363.000 -339.000 -343.000 -769.000 -1.135.000
Driftsresultat -215.000 -140.000 61.000 -143.000 -213.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 3.000 16.000
Finanskostnader -16.000 -19.000 -11.000 -15.000 -15.000
Finans -14.000 -17.000 -10.000 -12.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -188.000 -128.000 32.000 -126.000 -155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 216.000 175.000 147.000 166.000 137.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 678.000 847.000 438.000 547.000 684.000
Sum varige driftsmidler 678.000 847.000 438.000 547.000 684.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 894.000 1.023.000 585.000 713.000 821.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 48.000 14.000 24.000
Andre fordringer 12.000 12.000 22.000 14.000 34.000
Sum investeringer 21.000 32.000 0 0 0
Kasse, bank 261.000 430.000 460.000 407.000 556.000
Sum omløpsmidler 294.000 475.000 530.000 436.000 615.000
Sum eiendeler 1.188.000 1.498.000 1.115.000 1.149.000 1.436.000
Sum opptjent egenkapital 398.000 586.000 714.000 682.000 808.000
Sum egenkapital 498.000 686.000 814.000 782.000 908.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 555.000 626.000 209.000 278.000 350.000
Leverandørgjeld 11.000 8.000 13.000 3.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 7.000 22.000 23.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 171.000 56.000 63.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 186.000 92.000 89.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 1.188.000 1.498.000 1.115.000 1.149.000 1.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 159.000 289.000 438.000 347.000 437.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.6 5.8 4.9 3.5
Likviditetsgrad 2 2.2 2.6 5.8 4.9 3.5
Soliditet 41.9 45.8 7 68.1 63.2
Resultatgrad -144.3 15.1 -22.8 -23.1
Rentedekningsgrad -13.4 -7.4 5.5 -9.3 -13.1
Gjeldsgrad 1.4 1.2 0.4 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -17.9 -9.2 5.6 -12.2 -13.7
Signatur
30.04.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.04.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex