Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flybillett As
Juridisk navn:  Flybillett As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22751900
Postboks 2646 Solli Enebakkveien 208 Fax:
0203 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994657038
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-500%
Egenkapital  
  
-18.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.000 0 0 0 80.000
Resultat: -6.000 -1.000 0 -1.000 118.000
Egenkapital: 27.000 33.000 34.000 35.000 35.000
Regnskap for  Flybillett As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.000 0 0 0 80.000
Driftskostnader -33.000 -1.000 0 0 38.000
Driftsresultat -6.000 -1.000 0 0 118.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -3.000
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt -6.000 -1.000 0 -1.000 118.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -1.000 0 -1.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 33.000 34.000 35.000 37.000
Sum eiendeler 27.000 33.000 34.000 35.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -67.000 -66.000 -65.000 -65.000
Sum egenkapital 27.000 33.000 34.000 35.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 33.000 34.000 36.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.000 0 0 0 80.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 27.000 0 0 0 80.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 43.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -1.000 0 0 -5.000
Driftskostnader -33.000 -1.000 0 0 38.000
Driftsresultat -6.000 -1.000 0 0 118.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -3.000
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -1.000 0 -1.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 33.000 34.000 35.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 33.000 34.000 35.000 37.000
Sum eiendeler 27.000 33.000 34.000 35.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -67.000 -66.000 -65.000 -65.000
Sum egenkapital 27.000 33.000 34.000 35.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 33.000 34.000 36.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 33.000 34.000 34.000 35.000
Likviditetsgrad 1 35.0 18.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 35.1 18.6
Soliditet 1 1 1 97.2 94.6
Resultatgrad -22.2 147.5
Rentedekningsgrad 0.0 40.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -22.2 0 0.0 327.0
Signatur
29.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex