Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fly Sveve As
Juridisk navn:  Fly Sveve As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fløybakken 12 Fløybakken 12 Fax:
4517 Mandal 4517 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 821136172
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/9/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Opk As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 100.000
Resultat: -18.000
Egenkapital: 12.000
Regnskap for  Fly Sveve As
Resultat 2018
Driftsinntekter 100.000
Driftskostnader -118.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -18.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 14.000
Sum eiendeler 14.000
Sum opptjent egenkapital -18.000
Sum egenkapital 12.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 100.000
Varekostnad -100.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -18.000
Driftskostnader -118.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 14.000
Sum omløpsmidler 14.000
Sum eiendeler 14.000
Sum opptjent egenkapital -18.000
Sum egenkapital 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000
Likviditetsgrad 1 4.7
Likviditetsgrad 2 4.7
Soliditet 8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex