Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fly Me To As
Juridisk navn:  Fly Me To As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brinken 18 Brinken 18 Fax:
4630 Kristiansand S 4630 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 921880138
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/13/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Forvaltningspartner As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 159.000
Resultat: 67.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Fly Me To As
Resultat 2018
Driftsinntekter 159.000
Driftskostnader -92.000
Driftsresultat 67.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 67.000
Skattekostnad -15.000
Årsresultat 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 121.000
Sum eiendeler 121.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 91.000
Sum gjeld og egenkapital 121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 159.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 159.000
Varekostnad -52.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -40.000
Driftskostnader -92.000
Driftsresultat 67.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -51.000
Årsresultat 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 91.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 121.000
Sum eiendeler 121.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 51.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 15.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000
Utbytte -51.000
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 91.000
Sum gjeld og egenkapital 121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 24.8
Resultatgrad 42.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3
Total kapitalrentabilitet 55.4
Signatur
14.12.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex