Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fly Lavt As
Juridisk navn:  Fly Lavt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94979445
Jernbaneveien 57 Jernbaneveien 57 Fax:
8012 Bodø 8012 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 914797411
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.57%
Resultat  
  
-95.26%
Egenkapital  
  
4.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 880.000 984.000 842.000 451.000 571.000
Resultat: 9.000 190.000 79.000 -110.000 24.000
Egenkapital: 170.000 163.000 18.000 -41.000 42.000
Regnskap for  Fly Lavt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 880.000 984.000 842.000 451.000 571.000
Driftskostnader -872.000 -795.000 -764.000 -560.000 -547.000
Driftsresultat 9.000 189.000 78.000 -110.000 23.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 9.000 190.000 79.000 -110.000 24.000
Skattekostnad -2.000 -45.000 -19.000 27.000 -4.000
Årsresultat 7.000 145.000 59.000 -83.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 140.000 63.000 95.000 81.000
Sum omløpsmidler 279.000 251.000 239.000 108.000 155.000
Sum eiendeler 400.000 391.000 302.000 203.000 236.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 140.000 -5.000 -64.000 19.000
Sum egenkapital 170.000 163.000 18.000 -41.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 7.000 -3.000 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 221.000 287.000 243.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 401.000 391.000 302.000 202.000 236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 814.000 931.000 842.000 451.000 571.000
Andre inntekter 66.000 53.000 0 0 0
Driftsinntekter 880.000 984.000 842.000 451.000 571.000
Varekostnad -3.000 0 0 0 0
Lønninger -495.000 -371.000 -451.000 -337.000 -332.000
Avskrivning -18.000 -16.000 -9.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -356.000 -408.000 -304.000 -214.000 -206.000
Driftskostnader -872.000 -795.000 -764.000 -560.000 -547.000
Driftsresultat 9.000 189.000 78.000 -110.000 23.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 145.000 59.000 -83.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 22.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 140.000 63.000 72.000 81.000
Driftsløsøre 121.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 121.000 140.000 63.000 72.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 121.000 140.000 63.000 95.000 81.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 14.000 11.000 15.000 52.000
Andre fordringer 0 2.000 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 246.000 235.000 225.000 92.000 103.000
Sum omløpsmidler 279.000 251.000 239.000 108.000 155.000
Sum eiendeler 400.000 391.000 302.000 203.000 236.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 140.000 -5.000 -64.000 19.000
Sum egenkapital 170.000 163.000 18.000 -41.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 7.000 -3.000 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 7.000 -3.000 0 4.000
Leverandørgjeld 91.000 91.000 88.000 95.000 95.000
Betalbar skatt 2.000 34.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 49.000 65.000 21.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 46.000 135.000 127.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 221.000 287.000 243.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 401.000 391.000 302.000 202.000 236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 30.000 -48.000 -135.000 -35.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.8 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 0.8 0.4 0.9
Soliditet 42.4 41.7 6 -20.3 17.8
Resultatgrad 1 19.2 9.3 -24.4 4.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1.4 15.8 -5.9 4.6
Total kapitalrentabilitet 2.2 48.6 25.8 -54.5 9.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex