Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fly Lavt As
Juridisk navn:  Fly Lavt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94979445
Jernbaneveien 57 Jernbaneveien 57 Fax:
8012 Bodø 8012 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 914797411
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Respons Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.73%
Resultat  
  
522.22%
Egenkapital  
  
25.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 904.000 880.000 984.000 842.000 451.000
Resultat: 56.000 9.000 190.000 79.000 -110.000
Egenkapital: 213.000 170.000 163.000 18.000 -41.000
Regnskap for  Fly Lavt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 904.000 880.000 984.000 842.000 451.000
Driftskostnader -848.000 -872.000 -795.000 -764.000 -560.000
Driftsresultat 56.000 9.000 189.000 78.000 -110.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Resultat før skatt 56.000 9.000 190.000 79.000 -110.000
Skattekostnad -12.000 -2.000 -45.000 -19.000 27.000
Årsresultat 44.000 7.000 145.000 59.000 -83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 205.000 121.000 140.000 63.000 95.000
Sum omløpsmidler 390.000 279.000 251.000 239.000 108.000
Sum eiendeler 595.000 400.000 391.000 302.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 147.000 140.000 -5.000 -64.000
Sum egenkapital 213.000 170.000 163.000 18.000 -41.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 8.000 7.000 -3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 368.000 223.000 221.000 287.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 595.000 401.000 391.000 302.000 202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 846.000 814.000 931.000 842.000 451.000
Andre inntekter 58.000 66.000 53.000 0 0
Driftsinntekter 904.000 880.000 984.000 842.000 451.000
Varekostnad 0 -3.000 0 0 0
Lønninger -518.000 -495.000 -371.000 -451.000 -337.000
Avskrivning -21.000 -18.000 -16.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -309.000 -356.000 -408.000 -304.000 -214.000
Driftskostnader -848.000 -872.000 -795.000 -764.000 -560.000
Driftsresultat 56.000 9.000 189.000 78.000 -110.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 7.000 145.000 59.000 -83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 140.000 63.000 72.000
Driftsløsøre 205.000 121.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 205.000 121.000 140.000 63.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 205.000 121.000 140.000 63.000 95.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 122.000 33.000 14.000 11.000 15.000
Andre fordringer 1.000 0 2.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 268.000 246.000 235.000 225.000 92.000
Sum omløpsmidler 390.000 279.000 251.000 239.000 108.000
Sum eiendeler 595.000 400.000 391.000 302.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 147.000 140.000 -5.000 -64.000
Sum egenkapital 213.000 170.000 163.000 18.000 -41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 8.000 7.000 -3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 77.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 8.000 7.000 -3.000 0
Leverandørgjeld 94.000 91.000 91.000 88.000 95.000
Betalbar skatt 6.000 2.000 34.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000 71.000 49.000 65.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 103.000 60.000 46.000 135.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 368.000 223.000 221.000 287.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 595.000 401.000 391.000 302.000 202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 56.000 30.000 -48.000 -135.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.1 0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.1 0.8 0.4
Soliditet 35.8 42.4 41.7 6 -20.3
Resultatgrad 6.2 1 19.2 9.3 -24.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 1.4 1.4 15.8 -5.9
Total kapitalrentabilitet 9.4 2.2 48.6 25.8 -54.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex