Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fly I Nord As
Juridisk navn:  Fly I Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90520660
Lokes veg 9 Lokes veg 9 Fax:
9019 Tromsø 9019 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 915866018
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ok Bedriftsconsult Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-17.74%
Egenkapital  
  
-52.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 38.000
Resultat: -458.000 -389.000 -642.000
Egenkapital: -1.326.000 -867.000 -478.000
Regnskap for  Fly I Nord As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 38.000
Driftskostnader -459.000 -390.000 -680.000
Driftsresultat -458.000 -389.000 -642.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -458.000 -389.000 -642.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -458.000 -389.000 -642.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.314.000 2.199.000 2.932.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 -765.000
Sum eiendeler 2.315.000 2.200.000 2.167.000
Sum opptjent egenkapital -1.356.000 -897.000 -508.000
Sum egenkapital -1.326.000 -867.000 -478.000
Sum langsiktig gjeld 1.518.000 1.518.000 1.575.000
Sum kortsiktig gjeld 2.123.000 1.549.000 1.070.000
Sum gjeld og egenkapital 2.315.000 2.200.000 2.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 38.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 38.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -374.000 -374.000 -374.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -16.000 -306.000
Driftskostnader -459.000 -390.000 -680.000
Driftsresultat -458.000 -389.000 -642.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -458.000 -389.000 -642.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 142.000 151.000 159.000
Maskiner anlegg 73.000 83.000 93.000
Driftsløsøre 27.000 41.000 55.000
Sum varige driftsmidler 1.952.000 2.326.000 2.700.000
Sum finansielle anleggsmidler 362.000 -127.000 232.000
Sum anleggsmidler 2.314.000 2.199.000 2.932.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 -765.000
Sum eiendeler 2.315.000 2.200.000 2.167.000
Sum opptjent egenkapital -1.356.000 -897.000 -508.000
Sum egenkapital -1.326.000 -867.000 -478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.518.000 1.518.000 1.575.000
Leverandørgjeld 207.000 207.000 1.084.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 25.000 -56.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.891.000 1.317.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 2.123.000 1.549.000 1.070.000
Sum gjeld og egenkapital 2.315.000 2.200.000 2.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.122.000 -1.548.000 -1.835.000
Likviditetsgrad 1 0 0 -0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 -0.7
Soliditet -57.3 -39.4 -22.1
Resultatgrad -1689.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.7 -3.5 -5.5
Total kapitalrentabilitet -19.8 -17.7 -29.6
Signatur
25.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex