Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fly Holding As
Juridisk navn:  Fly Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lysaker Torg 2 Lysaker Torg 2 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 921990278
Aksjekapital: 79.800 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/2019 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -5.000
Egenkapital: 31.000
Regnskap for  Fly Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -5.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -5.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 42.000
Sum eiendeler 42.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 31.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -5.000
Driftskostnader -5.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 42.000
Sum omløpsmidler 42.000
Sum eiendeler 42.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000
Likviditetsgrad 1 3.8
Likviditetsgrad 2 3.8
Soliditet 73.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet -11.9
Signatur
07.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex