Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fly High As
Juridisk navn:  Fly High As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99890490
Kleberget 22B Kongens Gate 15 Fax:
1531 Moss 1530 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 914524040
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/15/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-341.67%
Egenkapital  
  
-78.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 63.000 109.000 120.000
Resultat: -29.000 12.000 9.000 0
Egenkapital: 8.000 37.000 24.000 16.000
Regnskap for  Fly High As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 63.000 109.000 120.000
Driftskostnader -29.000 -51.000 -100.000 -120.000
Driftsresultat -29.000 12.000 9.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -29.000 12.000 9.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 12.000 9.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 27.000 40.000 55.000
Sum omløpsmidler 0 51.000 4.000 31.000
Sum eiendeler 0 78.000 44.000 86.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 7.000 -6.000 -14.000
Sum egenkapital 8.000 37.000 24.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -8.000 41.000 19.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 0 78.000 43.000 86.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 63.000 109.000 120.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 63.000 109.000 120.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -27.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -51.000 -100.000 -120.000
Driftskostnader -29.000 -51.000 -100.000 -120.000
Driftsresultat -29.000 12.000 9.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 12.000 9.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 27.000 40.000 55.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 27.000 40.000 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 27.000 40.000 55.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 51.000 4.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 51.000 4.000 31.000
Sum eiendeler 0 78.000 44.000 86.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 7.000 -6.000 -14.000
Sum egenkapital 8.000 37.000 24.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt -4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -4.000 41.000 19.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld -8.000 41.000 19.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 0 78.000 43.000 86.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 10.000 -15.000 -39.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.2 0.5
Soliditet 47.4 55.8 18.6
Resultatgrad 1 8.3 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 0.8 4.4
Total kapitalrentabilitet 15.4 20.9 0.0
Signatur
07.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex