Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fly Chicken 1 As
Juridisk navn:  Fly Chicken 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lysaker Torg 2 Lysaker Torg 2 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 821017432
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/18/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 706.000
Resultat: 378.000
Egenkapital: 321.000
Regnskap for  Fly Chicken 1 As
Resultat 2018
Driftsinntekter 706.000
Driftskostnader -328.000
Driftsresultat 378.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 378.000
Skattekostnad -86.000
Årsresultat 291.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 346.000
Sum omløpsmidler 162.000
Sum eiendeler 508.000
Sum opptjent egenkapital 291.000
Sum egenkapital 321.000
Sum langsiktig gjeld 16.000
Sum kortsiktig gjeld 172.000
Sum gjeld og egenkapital 509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 241.000
Andre inntekter 465.000
Driftsinntekter 706.000
Varekostnad -63.000
Lønninger -154.000
Avskrivning -12.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -99.000
Driftskostnader -328.000
Driftsresultat 378.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 291.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 346.000
Sum varige driftsmidler 346.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 346.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 116.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 46.000
Sum omløpsmidler 162.000
Sum eiendeler 508.000
Sum opptjent egenkapital 291.000
Sum egenkapital 321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 16.000
Leverandørgjeld 7.000
Betalbar skatt 73.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000
Sum kortsiktig gjeld 172.000
Sum gjeld og egenkapital 509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 63.1
Resultatgrad 53.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 74.3
Signatur
19.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex