Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Florine Blomster Levanger As
Juridisk navn:  Florine Blomster Levanger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74056480
Moafjæra 14 Moafjæra 14 Fax:
7606 Levanger 7606 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 916604564
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/13/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.15%
Resultat  
  
92.31%
Egenkapital  
  
-13.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 3.298.000 3.293.000 3.449.000
Resultat: -7.000 -91.000 111.000
Egenkapital: 37.000 43.000 113.000
Regnskap for  Florine Blomster Levanger As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.298.000 3.293.000 3.449.000
Driftskostnader -3.307.000 -3.385.000 -3.334.000
Driftsresultat -8.000 -91.000 114.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000
Finans 1.000 0 -3.000
Resultat før skatt -7.000 -91.000 111.000
Skattekostnad 0 21.000 -28.000
Årsresultat -6.000 -70.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 26.000 5.000
Sum omløpsmidler 656.000 669.000 594.000
Sum eiendeler 682.000 695.000 599.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 13.000 83.000
Sum egenkapital 37.000 43.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 645.000 652.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 682.000 695.000 598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.275.000 3.281.000 3.416.000
Andre inntekter 22.000 12.000 33.000
Driftsinntekter 3.298.000 3.293.000 3.449.000
Varekostnad -1.157.000 -1.224.000 -1.441.000
Lønninger -1.464.000 -1.488.000 -1.421.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -686.000 -673.000 -472.000
Driftskostnader -3.307.000 -3.385.000 -3.334.000
Driftsresultat -8.000 -91.000 114.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000
Finans 1.000 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -6.000 -70.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 21.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 26.000 26.000 5.000
Varebeholdning 209.000 253.000 133.000
Kundefordringer 0 12.000 21.000
Andre fordringer 15.000 5.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 432.000 399.000 435.000
Sum omløpsmidler 656.000 669.000 594.000
Sum eiendeler 682.000 695.000 599.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 13.000 83.000
Sum egenkapital 37.000 43.000 113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 210.000 203.000 76.000
Betalbar skatt 0 0 -21.000
Skyldig offentlige avgifter 248.000 246.000 299.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 203.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 645.000 652.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 682.000 695.000 598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 17.000 109.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 1
Soliditet 5.4 6.2 18.9
Resultatgrad -0.2 -2.8 3.3
Rentedekningsgrad - 3
Gjeldsgrad 17.4 15.2 4.3
Total kapitalrentabilitet -0.9 -12.9 19.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex