Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Florine Blomster AS
Juridisk navn:  Florine Blomster AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63964033
Gladbakkvegen 1 Gladbakkvegen 1 Fax: 63956610
2070 Råholt 2070 Råholt
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 981294564
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 11/4/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
95.08%
Resultat  
  
-138.36%
Egenkapital  
  
-15.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.055.000 5.667.000 6.104.000 5.879.000 5.960.000
Resultat: -117.000 305.000 67.000 206.000 349.000
Egenkapital: 1.834.000 2.183.000 1.950.000 1.942.000 1.785.000
Regnskap for  Florine Blomster AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.055.000 5.667.000 6.104.000 5.879.000 5.960.000
Driftskostnader -11.144.000 -5.363.000 -6.033.000 -5.683.000 -5.638.000
Driftsresultat -88.000 305.000 71.000 197.000 323.000
Finansinntekter 9.000 2.000 4.000 10.000 28.000
Finanskostnader -37.000 -2.000 -9.000 0 -1.000
Finans -28.000 0 -5.000 10.000 27.000
Resultat før skatt -117.000 305.000 67.000 206.000 349.000
Skattekostnad 14.000 -72.000 -19.000 -50.000 -89.000
Årsresultat -103.000 234.000 47.000 157.000 261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 776.000 340.000 51.000 50.000 104.000
Sum omløpsmidler 3.566.000 3.163.000 3.011.000 3.133.000 2.974.000
Sum eiendeler 4.342.000 3.503.000 3.062.000 3.183.000 3.078.000
Sum opptjent egenkapital 1.734.000 2.083.000 1.850.000 1.842.000 1.685.000
Sum egenkapital 1.834.000 2.183.000 1.950.000 1.942.000 1.785.000
Sum langsiktig gjeld 556.000 32.000 45.000 56.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 1.952.000 1.287.000 1.067.000 1.186.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 4.342.000 3.502.000 3.062.000 3.184.000 3.077.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.545.000 5.513.000 5.786.000 5.861.000 5.960.000
Andre inntekter 511.000 154.000 318.000 18.000 0
Driftsinntekter 11.055.000 5.667.000 6.104.000 5.879.000 5.960.000
Varekostnad -5.242.000 -2.232.000 -2.545.000 -2.752.000 -2.758.000
Lønninger -3.135.000 -2.110.000 -2.316.000 -2.168.000 -2.162.000
Avskrivning -316.000 -8.000 -43.000 -54.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.451.000 -1.013.000 -1.129.000 -709.000 -660.000
Driftskostnader -11.144.000 -5.363.000 -6.033.000 -5.683.000 -5.638.000
Driftsresultat -88.000 305.000 71.000 197.000 323.000
Finansinntekter 9.000 2.000 4.000 10.000 28.000
Finanskostnader -37.000 -2.000 -9.000 0 -1.000
Finans -28.000 0 -5.000 10.000 27.000
Konsernbidrag 0 -264.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -40.000 0 0
Årsresultat -103.000 234.000 47.000 157.000 261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 503.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 503.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 273.000 33.000 8.000 50.000 104.000
Sum varige driftsmidler 273.000 33.000 8.000 50.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 307.000 43.000 0 0
Sum anleggsmidler 776.000 340.000 51.000 50.000 104.000
Varebeholdning 338.000 243.000 249.000 311.000 319.000
Kundefordringer 253.000 194.000 126.000 179.000 149.000
Andre fordringer 421.000 14.000 15.000 17.000 97.000
Sum investeringer 5.000 5.000 5.000 0 0
Kasse, bank 2.549.000 1.206.000 1.121.000 2.621.000 2.404.000
Sum omløpsmidler 3.566.000 3.163.000 3.011.000 3.133.000 2.974.000
Sum eiendeler 4.342.000 3.503.000 3.062.000 3.183.000 3.078.000
Sum opptjent egenkapital 1.734.000 2.083.000 1.850.000 1.842.000 1.685.000
Sum egenkapital 1.834.000 2.183.000 1.950.000 1.942.000 1.785.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 32.000 45.000 56.000 73.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 342.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 556.000 32.000 45.000 56.000 73.000
Leverandørgjeld 988.000 277.000 346.000 457.000 391.000
Betalbar skatt 12.000 5.000 30.000 67.000 114.000
Skyldig offentlige avgifter 453.000 369.000 332.000 324.000 355.000
Utbytte 0 0 -40.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 499.000 293.000 319.000 338.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 1.952.000 1.287.000 1.067.000 1.186.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 4.342.000 3.502.000 3.062.000 3.184.000 3.077.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.614.000 1.876.000 1.944.000 1.947.000 1.755.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.5 2.8 2.6 2.4
Likviditetsgrad 2 1.7 2.3 2.6 2.4 2.2
Soliditet 42.2 62.3 63.7 6 58.0
Resultatgrad -0.8 5.4 1.2 3.4 5.4
Rentedekningsgrad -2.4 152.5 7.9 351.0
Gjeldsgrad 1.4 0.6 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -1.8 8.8 2.4 6.5 11.4
Signatur
21.09.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
JANNA KLOKKERENGEN
OLE RANDIN KLOKKERENGEN
Prokurister
21.09.2012
JANNA KLOKKERENGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex