Florina Invest AS
Juridisk navn:  Florina Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33460610
Ekeberggata 22 Ekeberggata 22 Fax:
3208 Sandefjord 3208 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 989007726
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/16/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: floor invest as
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.38%
Resultat  
  
-47.86%
Egenkapital  
  
1.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 264.000 265.000 272.000 279.000 276.000
Resultat: 61.000 117.000 111.000 73.000 35.000
Egenkapital: 3.178.000 3.130.000 3.014.000 2.904.000 2.831.000
Regnskap for  Florina Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 264.000 265.000 272.000 279.000 276.000
Driftskostnader -159.000 -96.000 -100.000 -141.000 -94.000
Driftsresultat 105.000 169.000 173.000 138.000 182.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -44.000 -52.000 -62.000 -65.000 -147.000
Finans -44.000 -52.000 -62.000 -65.000 -147.000
Resultat før skatt 61.000 117.000 111.000 73.000 35.000
Skattekostnad -13.000 -1.000 0 0 0
Årsresultat 48.000 116.000 111.000 73.000 1.797.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.915.000 4.633.000 4.633.000 4.633.000 4.633.000
Sum omløpsmidler 1.000 24.000 86.000 19.000 35.000
Sum eiendeler 4.916.000 4.657.000 4.719.000 4.652.000 4.668.000
Sum opptjent egenkapital 3.078.000 3.030.000 2.914.000 2.804.000 2.731.000
Sum egenkapital 3.178.000 3.130.000 3.014.000 2.904.000 2.831.000
Sum langsiktig gjeld 1.714.000 1.525.000 1.681.000 1.724.000 1.801.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 1.000 23.000 24.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 4.917.000 4.656.000 4.718.000 4.652.000 4.668.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 264.000 265.000 272.000 279.000 276.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 264.000 265.000 272.000 279.000 276.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -71.000 0 0 0 0
Nedskrivning -88.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -96.000 -100.000 -141.000 -94.000
Driftskostnader -159.000 -96.000 -100.000 -141.000 -94.000
Driftsresultat 105.000 169.000 173.000 138.000 182.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -44.000 -52.000 -62.000 -65.000 -147.000
Finans -44.000 -52.000 -62.000 -65.000 -147.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 116.000 111.000 73.000 1.797.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.633.000 4.633.000 4.633.000 4.633.000 4.633.000
Maskiner anlegg 283.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.915.000 4.633.000 4.633.000 4.633.000 4.633.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.915.000 4.633.000 4.633.000 4.633.000 4.633.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 24.000 86.000 19.000 35.000
Sum omløpsmidler 1.000 24.000 86.000 19.000 35.000
Sum eiendeler 4.916.000 4.657.000 4.719.000 4.652.000 4.668.000
Sum opptjent egenkapital 3.078.000 3.030.000 2.914.000 2.804.000 2.731.000
Sum egenkapital 3.178.000 3.130.000 3.014.000 2.904.000 2.831.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.714.000 1.525.000 1.681.000 1.724.000 1.801.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 13.000
Betalbar skatt 13.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 0 23.000 24.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 1.000 23.000 24.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 4.917.000 4.656.000 4.718.000 4.652.000 4.668.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 23.000 63.000 -5.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 2 3.7 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 0 2 3.7 0.8 1.0
Soliditet 64.6 67.2 63.9 62.4 60.6
Resultatgrad 39.8 63.8 63.6 49.5 65.9
Rentedekningsgrad 2.4 3.3 2.8 2.1 1.2
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.1 3.6 3.7 3 3.9
Signatur
12.05.2020
STYRET I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex