Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Florina AS
Juridisk navn:  Florina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33460610
Ekeberggata 22 Ekeberggata 22 Fax: 33460617
3208 Sandefjord 3208 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 983716253
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/22/2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: adaptimo as
Utvikling:
Omsetning  
  
10.24%
Resultat  
  
60.65%
Egenkapital  
  
35.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.626.000 1.475.000 960.000 1.767.000 1.495.000
Resultat: 543.000 338.000 -20.000 623.000 374.000
Egenkapital: 1.624.000 1.201.000 938.000 958.000 492.000
Regnskap for  Florina AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.626.000 1.475.000 960.000 1.767.000 1.495.000
Driftskostnader -1.112.000 -1.152.000 -993.000 -1.157.000 -1.187.000
Driftsresultat 514.000 323.000 -33.000 609.000 308.000
Finansinntekter 29.000 24.000 21.000 17.000 67.000
Finanskostnader 0 -10.000 -7.000 -3.000 0
Finans 29.000 14.000 14.000 14.000 67.000
Resultat før skatt 543.000 338.000 -20.000 623.000 374.000
Skattekostnad -120.000 0 0 -157.000 -103.000
Årsresultat 424.000 263.000 -20.000 466.000 271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.175.000 663.000 689.000 676.000 582.000
Sum omløpsmidler 658.000 698.000 605.000 708.000 188.000
Sum eiendeler 1.833.000 1.361.000 1.294.000 1.384.000 770.000
Sum opptjent egenkapital 1.424.000 1.001.000 738.000 758.000 292.000
Sum egenkapital 1.624.000 1.201.000 938.000 958.000 492.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 209.000 161.000 356.000 426.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 1.833.000 1.362.000 1.294.000 1.384.000 770.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.626.000 1.475.000 960.000 1.767.000 1.495.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.626.000 1.475.000 960.000 1.767.000 1.495.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -613.000 -638.000 -596.000 -592.000 -589.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -499.000 -514.000 -397.000 -565.000 -598.000
Driftskostnader -1.112.000 -1.152.000 -993.000 -1.157.000 -1.187.000
Driftsresultat 514.000 323.000 -33.000 609.000 308.000
Finansinntekter 29.000 24.000 21.000 17.000 67.000
Finanskostnader 0 -10.000 -7.000 -3.000 0
Finans 29.000 14.000 14.000 14.000 67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 424.000 263.000 -20.000 466.000 271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.175.000 663.000 689.000 676.000 582.000
Sum anleggsmidler 1.175.000 663.000 689.000 676.000 582.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 186.000 0 111.000 368.000 88.000
Andre fordringer 11.000 0 142.000 0 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 461.000 269.000 352.000 340.000 85.000
Sum omløpsmidler 658.000 698.000 605.000 708.000 188.000
Sum eiendeler 1.833.000 1.361.000 1.294.000 1.384.000 770.000
Sum opptjent egenkapital 1.424.000 1.001.000 738.000 758.000 292.000
Sum egenkapital 1.624.000 1.201.000 938.000 958.000 492.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 120.000 75.000 0 157.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 73.000 49.000 66.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 12.000 307.000 202.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 161.000 356.000 426.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 1.833.000 1.362.000 1.294.000 1.384.000 770.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 449.000 537.000 249.000 282.000 -90.000
Likviditetsgrad 1 3.1 4.3 1.7 1.7 0.7
Likviditetsgrad 2 3.1 4.3 1.7 1.7 0.7
Soliditet 88.6 88.2 72.5 69.2 63.9
Resultatgrad 31.6 21.9 -3.4 34.5 20.6
Rentedekningsgrad 32.3 -4.7 2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 29.6 25.5 -0.9 45.2 48.7
Signatur
18.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex