Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Florin Malerarbeid Ltd
Juridisk navn:  Florin Malerarbeid Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90795878
Haldenvegen 459 Haldenvegen 459 Fax:
1923 Sørum 1923 Sørum
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 995770512
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/14/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.7%
Resultat  
  
-123.08%
Egenkapital  
  
-180%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010
Omsetning: 401.000 948.000 0
Resultat: -9.000 39.000 -23.000
Egenkapital: -4.000 5.000 -23.000
Regnskap for  Florin Malerarbeid Ltd
Resultat 2012 2011 2010
Driftsinntekter 401.000 948.000 0
Driftskostnader -410.000 -910.000 -23.000
Driftsresultat -9.000 39.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 39.000 -23.000
Skattekostnad 0 -11.000 0
Årsresultat -9.000 28.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 14.000 97.000
Sum omløpsmidler 0 19.000 10.000
Sum eiendeler 0 33.000 107.000
Sum opptjent egenkapital 0 5.000 -23.000
Sum egenkapital -4.000 5.000 -23.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 28.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 33.000 107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 401.000 948.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 401.000 948.000 0
Varekostnad -116.000 -210.000 0
Lønninger -48.000 -150.000 0
Avskrivning -14.000 -17.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -232.000 -533.000 -16.000
Driftskostnader -410.000 -910.000 -23.000
Driftsresultat -9.000 39.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -9.000 28.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 14.000 97.000
Sum varige driftsmidler 0 14.000 97.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 14.000 97.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 9.000
Kasse, bank 0 18.000 1.000
Sum omløpsmidler 0 19.000 10.000
Sum eiendeler 0 33.000 107.000
Sum opptjent egenkapital 0 5.000 -23.000
Sum egenkapital -4.000 5.000 -23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 5.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 12.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 0 28.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 33.000 107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -9.000 -120.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.7 0.1
Soliditet -400.0 15.2 -21.5
Resultatgrad -2.2 4.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 5.6 -5.7
Total kapitalrentabilitet -900.0 118.2 -21.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex