Flekkefjord Dampskipsselskap AS
Juridisk navn:  Flekkefjord Dampskipsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38321300
Postboks 135 Kirkegaten 8 Fax: 38324175
4402 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 911712253
Aksjekapital: 870.500 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 12/29/1920
Foretakstype: AS
Tidligere navn: flekkefjord dampskipsselskap eiendom as
Revisor: Johansen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.08%
Resultat  
  
25.1%
Egenkapital  
  
-8.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 39.728.000 37.809.000 36.589.000 34.547.000 34.335.000
Resultat: 10.438.000 8.344.000 9.128.000 7.394.000 7.984.000
Egenkapital: 13.297.000 14.494.000 15.390.000 16.075.000 16.563.000
Regnskap for  Flekkefjord Dampskipsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 39.728.000 37.809.000 36.589.000 34.547.000 34.335.000
Driftskostnader -29.403.000 -29.557.000 -27.526.000 -27.143.000 -26.426.000
Driftsresultat 10.325.000 8.252.000 9.063.000 7.403.000 7.910.000
Finansinntekter 165.000 143.000 117.000 87.000 255.000
Finanskostnader -52.000 -52.000 -52.000 -97.000 -181.000
Finans 113.000 91.000 65.000 -10.000 74.000
Resultat før skatt 10.438.000 8.344.000 9.128.000 7.394.000 7.984.000
Skattekostnad -2.293.000 -1.766.000 -2.018.000 -1.670.000 -1.780.000
Årsresultat 8.145.000 6.578.000 7.110.000 5.724.000 6.204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.964.000 21.463.000 23.962.000 26.461.000 28.960.000
Sum omløpsmidler 12.088.000 8.984.000 8.251.000 4.749.000 8.425.000
Sum eiendeler 31.052.000 30.447.000 32.213.000 31.210.000 37.385.000
Sum opptjent egenkapital 12.426.000 13.624.000 14.520.000 15.205.000 15.693.000
Sum egenkapital 13.297.000 14.494.000 15.390.000 16.075.000 16.563.000
Sum langsiktig gjeld 3.039.000 3.381.000 3.847.000 4.291.000 7.964.000
Sum kortsiktig gjeld 14.717.000 12.573.000 12.976.000 10.844.000 12.857.000
Sum gjeld og egenkapital 31.053.000 30.449.000 32.214.000 31.211.000 37.385.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.728.000 37.809.000 36.589.000 34.547.000 34.335.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 39.728.000 37.809.000 36.589.000 34.547.000 34.335.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -18.144.000 -17.208.000 -17.004.000 -16.690.000 -16.423.000
Avskrivning -2.499.000 -2.499.000 -2.499.000 -2.499.000 -2.952.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.760.000 -9.850.000 -8.023.000 -7.954.000 -7.051.000
Driftskostnader -29.403.000 -29.557.000 -27.526.000 -27.143.000 -26.426.000
Driftsresultat 10.325.000 8.252.000 9.063.000 7.403.000 7.910.000
Finansinntekter 165.000 143.000 117.000 87.000 255.000
Finanskostnader -52.000 -52.000 -52.000 -97.000 -181.000
Finans 113.000 91.000 65.000 -10.000 74.000
Konsernbidrag -9.343.000 -7.474.000 -7.795.000 -6.213.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.145.000 6.578.000 7.110.000 5.724.000 6.204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 785.000 1.085.000 1.385.000 1.685.000 1.985.000
Sum varige driftsmidler 18.964.000 21.463.000 23.962.000 26.461.000 28.960.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.964.000 21.463.000 23.962.000 26.461.000 28.960.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 684.000 785.000 762.000 778.000 720.000
Andre fordringer 1.901.000 186.000 119.000 550.000 660.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.504.000 8.013.000 7.370.000 3.421.000 7.045.000
Sum omløpsmidler 12.088.000 8.984.000 8.251.000 4.749.000 8.425.000
Sum eiendeler 31.052.000 30.447.000 32.213.000 31.210.000 37.385.000
Sum opptjent egenkapital 12.426.000 13.624.000 14.520.000 15.205.000 15.693.000
Sum egenkapital 13.297.000 14.494.000 15.390.000 16.075.000 16.563.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.039.000 3.381.000 3.847.000 4.291.000 4.692.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 9.010.000
Sum langsiktig gjeld 3.039.000 3.381.000 3.847.000 4.291.000 7.964.000
Leverandørgjeld 464.000 493.000 339.000 385.000 314.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.204.000 1.061.000 1.018.000 1.014.000 1.118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.072.000 1.313.000 1.361.000 1.161.000 2.416.000
Sum kortsiktig gjeld 14.717.000 12.573.000 12.976.000 10.844.000 12.857.000
Sum gjeld og egenkapital 31.053.000 30.449.000 32.214.000 31.211.000 37.385.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.629.000 -3.589.000 -4.725.000 -6.095.000 -4.432.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.6 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.6 0.4 0.7
Soliditet 42.8 47.6 47.8 51.5 44.3
Resultatgrad 2 21.8 24.8 21.4 23.0
Rentedekningsgrad 198.6 158.7 174.3 76.3 45.1
Gjeldsgrad 1.3 1.1 1.1 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 33.8 27.6 28.5 2 21.8
Signatur
25.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
25.03.2020
PROKURA HVER FOR SEG
FEDOG ALF JØRGEN
PROKURA HVER FOR SEG
ALVER HAMMERSMARK ELLEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex