Flørenesvann AS
Juridisk navn:  Flørenesvann AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37280055
V/Birkenes Regnskapskontor As Postboks 10 V/Birkenes Regnskapskontor As Sentrum Fax: 37276957
4795 Birkeland 4760 Birkeland
Fylke: Kommune:
Agder Birkenes
Org.nr: 957863949
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Birkenes Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.24%
Resultat  
  
-14.29%
Egenkapital  
  
3.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 72.000 87.000 71.000 111.000 61.000
Resultat: 6.000 7.000 6.000 9.000 5.000
Egenkapital: 154.000 149.000 144.000 140.000 133.000
Regnskap for  Flørenesvann AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 72.000 87.000 71.000 111.000 61.000
Driftskostnader -67.000 -80.000 -65.000 -102.000 -56.000
Driftsresultat 6.000 7.000 6.000 9.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 6.000 7.000 6.000 9.000 5.000
Skattekostnad -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000
Årsresultat 4.000 5.000 4.000 6.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 166.000 162.000 156.000 196.000 179.000
Sum eiendeler 166.000 162.000 156.000 196.000 179.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 49.000 44.000 40.000 33.000
Sum egenkapital 154.000 149.000 144.000 140.000 133.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 13.000 12.000 56.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 166.000 162.000 156.000 196.000 178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 72.000 87.000 71.000 111.000 61.000
Driftsinntekter 72.000 87.000 71.000 111.000 61.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -80.000 -65.000 -102.000 -56.000
Driftskostnader -67.000 -80.000 -65.000 -102.000 -56.000
Driftsresultat 6.000 7.000 6.000 9.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 5.000 4.000 6.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 87.000 70.000 111.000 61.000
Andre fordringer 6.000 0 43.000 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 75.000 43.000 85.000 112.000
Sum omløpsmidler 166.000 162.000 156.000 196.000 179.000
Sum eiendeler 166.000 162.000 156.000 196.000 179.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 49.000 44.000 40.000 33.000
Sum egenkapital 154.000 149.000 144.000 140.000 133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 11.000 10.000 54.000 11.000
Betalbar skatt 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 33.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 13.000 12.000 56.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 166.000 162.000 156.000 196.000 178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 154.000 149.000 144.000 140.000 134.000
Likviditetsgrad 1 13.8 12.5 1 3.5 4.0
Likviditetsgrad 2 13.8 12.5 1 3.5 4.0
Soliditet 92.8 9 92.3 71.4 74.7
Resultatgrad 8.3 8 8.5 8.1 8.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.6 4.3 3.8 4.6 3.4
Signatur
29.02.2012
STYRET.
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
JAN CHRISTIAN GRUNER SUNDT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex