Flåm Panorama AS
Juridisk navn:  Flåm Panorama AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47462727
Fax:
5742 Flåm 5742 Flåm
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 989527045
Aksjekapital: 380.000 NOK
Etableringsdato: 3/10/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aurland Rekneskapskontor A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-0.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -4.000 -4.000 -6.000 376.000 11.000
Egenkapital: -474.000 -470.000 -465.000 -459.000 -836.000
Regnskap for  Flåm Panorama AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -4.000 -6.000 376.000 11.000
Driftsresultat -4.000 -4.000 -6.000 376.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -4.000 -6.000 376.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -4.000 -6.000 376.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 3.000 4.000 6.000
Sum eiendeler 2.000 3.000 3.000 4.000 6.000
Sum opptjent egenkapital -854.000 -850.000 -845.000 -839.000 -1.216.000
Sum egenkapital -474.000 -470.000 -465.000 -459.000 -836.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 276.000 272.000 269.000 263.000 641.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 2.000 4.000 4.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -4.000 -6.000 376.000 11.000
Driftskostnader -4.000 -4.000 -6.000 376.000 11.000
Driftsresultat -4.000 -4.000 -6.000 376.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -4.000 -6.000 376.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 3.000 3.000 4.000 6.000
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 3.000 4.000 6.000
Sum eiendeler 2.000 3.000 3.000 4.000 6.000
Sum opptjent egenkapital -854.000 -850.000 -845.000 -839.000 -1.216.000
Sum egenkapital -474.000 -470.000 -465.000 -459.000 -836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 289.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 276.000 272.000 269.000 259.000 352.000
Sum kortsiktig gjeld 276.000 272.000 269.000 263.000 641.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 2.000 4.000 4.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -274.000 -269.000 -266.000 -259.000 -635.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -11475.0 -16720.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 9400.0 220.0
Signatur
22.04.2013
SIGNATUR HVER FOR SEG
JØRUND VIDME
PERNILLA EVA JOHNSSON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex