Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flå Bil Og Traktor AS
Juridisk navn:  Flå Bil Og Traktor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32050250
Fax: 32050175
3539 Flå 3539 Flå
Fylke: Kommune:
Viken Flå
Org.nr: 975874680
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/1/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Fokus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.66%
Resultat  
  
-163.02%
Egenkapital  
  
-22.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.644.000 8.103.000 9.010.000 8.833.000 8.392.000
Resultat: -121.000 192.000 85.000 84.000 47.000
Egenkapital: 415.000 536.000 531.000 527.000 523.000
Regnskap for  Flå Bil Og Traktor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.644.000 8.103.000 9.010.000 8.833.000 8.392.000
Driftskostnader -7.671.000 -7.799.000 -8.795.000 -8.587.000 -8.164.000
Driftsresultat -27.000 305.000 215.000 245.000 228.000
Finansinntekter 24.000 26.000 23.000 21.000 20.000
Finanskostnader -118.000 -139.000 -154.000 -183.000 -201.000
Finans -94.000 -113.000 -131.000 -162.000 -181.000
Resultat før skatt -121.000 192.000 85.000 84.000 47.000
Skattekostnad 0 -48.000 -21.000 -20.000 -13.000
Årsresultat -121.000 145.000 65.000 64.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.757.000 1.900.000 1.929.000 2.268.000 2.613.000
Sum omløpsmidler 2.141.000 1.937.000 1.833.000 2.016.000 1.896.000
Sum eiendeler 3.898.000 3.837.000 3.762.000 4.284.000 4.509.000
Sum opptjent egenkapital 315.000 436.000 431.000 427.000 423.000
Sum egenkapital 415.000 536.000 531.000 527.000 523.000
Sum langsiktig gjeld 2.320.000 1.974.000 1.924.000 2.397.000 2.843.000
Sum kortsiktig gjeld 1.162.000 1.327.000 1.307.000 1.361.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 3.897.000 3.837.000 3.762.000 4.285.000 4.510.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.581.000 8.028.000 8.970.000 8.780.000 8.375.000
Andre inntekter 63.000 76.000 40.000 53.000 16.000
Driftsinntekter 7.644.000 8.103.000 9.010.000 8.833.000 8.392.000
Varekostnad -3.068.000 -3.393.000 -4.049.000 -3.884.000 -3.604.000
Lønninger -2.933.000 -2.685.000 -3.096.000 -3.058.000 -3.078.000
Avskrivning -202.000 -338.000 -339.000 -441.000 -443.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.468.000 -1.383.000 -1.311.000 -1.204.000 -1.039.000
Driftskostnader -7.671.000 -7.799.000 -8.795.000 -8.587.000 -8.164.000
Driftsresultat -27.000 305.000 215.000 245.000 228.000
Finansinntekter 24.000 26.000 23.000 21.000 20.000
Finanskostnader -118.000 -139.000 -154.000 -183.000 -201.000
Finans -94.000 -113.000 -131.000 -162.000 -181.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -140.000 -60.000 -60.000 -30.000
Årsresultat -121.000 145.000 65.000 64.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 768.000 768.000 486.000 506.000 574.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 989.000 1.132.000 1.443.000 1.762.000 2.039.000
Sum varige driftsmidler 1.757.000 1.900.000 1.929.000 2.268.000 2.613.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.757.000 1.900.000 1.929.000 2.268.000 2.613.000
Varebeholdning 834.000 922.000 913.000 913.000 715.000
Kundefordringer 944.000 773.000 653.000 671.000 1.014.000
Andre fordringer 31.000 31.000 6.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 331.000 210.000 261.000 425.000 167.000
Sum omløpsmidler 2.141.000 1.937.000 1.833.000 2.016.000 1.896.000
Sum eiendeler 3.898.000 3.837.000 3.762.000 4.284.000 4.509.000
Sum opptjent egenkapital 315.000 436.000 431.000 427.000 423.000
Sum egenkapital 415.000 536.000 531.000 527.000 523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 12.000 30.000 51.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 104.000 0 0 101.000
Sum langsiktig gjeld 2.320.000 1.974.000 1.924.000 2.397.000 2.843.000
Leverandørgjeld 454.000 318.000 375.000 431.000 250.000
Betalbar skatt 0 60.000 38.000 42.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 457.000 469.000 560.000 519.000 461.000
Utbytte 0 -140.000 -60.000 -60.000 -30.000
Annen kortsiktig gjeld 251.000 235.000 274.000 309.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 1.162.000 1.327.000 1.307.000 1.361.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 3.897.000 3.837.000 3.762.000 4.285.000 4.510.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 979.000 610.000 526.000 655.000 752.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.4 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.7 0.9 1.1
Soliditet 10.6 1 14.1 12.3 11.6
Resultatgrad -0.4 3.8 2.4 2.8 2.7
Rentedekningsgrad -0.2 2.2 1.4 1.5 1.2
Gjeldsgrad 8.4 6.2 6.1 7.1 7.6
Total kapitalrentabilitet -0.1 8.6 6.3 6.2 5.5
Signatur
20.08.2007
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex