Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjord & Fjell Jernbanenett Tenester As
Juridisk navn:  Fjord & Fjell Jernbanenett Tenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91659225
Hagasund Hagasund Fax:
5736 Granvin 5736 Granvin
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 997880358
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/9/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautoriserte Revisorer Klyve & Sunde As
Regnskapsfører: Voss Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
70.25%
Resultat  
  
1527.66%
Egenkapital  
  
42.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.517.000 3.828.000 4.026.000 2.150.000 3.320.000
Resultat: 1.530.000 94.000 1.211.000 199.000 673.000
Egenkapital: 3.973.000 2.781.000 2.708.000 1.787.000 1.637.000
Regnskap for  Fjord & Fjell Jernbanenett Tenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.517.000 3.828.000 4.026.000 2.150.000 3.320.000
Driftskostnader -4.987.000 -3.738.000 -2.821.000 -1.956.000 -2.653.000
Driftsresultat 1.531.000 90.000 1.205.000 194.000 668.000
Finansinntekter 0 5.000 6.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -1.000
Finans 0 4.000 6.000 5.000 6.000
Resultat før skatt 1.530.000 94.000 1.211.000 199.000 673.000
Skattekostnad -338.000 -22.000 -289.000 -50.000 -182.000
Årsresultat 1.192.000 72.000 922.000 149.000 491.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 0 16.000 20.000 25.000
Sum omløpsmidler 4.436.000 2.952.000 3.310.000 2.011.000 1.886.000
Sum eiendeler 4.550.000 2.952.000 3.326.000 2.031.000 1.911.000
Sum opptjent egenkapital 3.873.000 2.681.000 2.608.000 1.687.000 1.537.000
Sum egenkapital 3.973.000 2.781.000 2.708.000 1.787.000 1.637.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 577.000 171.000 617.000 243.000 273.000
Sum gjeld og egenkapital 4.550.000 2.952.000 3.325.000 2.031.000 1.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.505.000 3.808.000 3.999.000 2.128.000 3.294.000
Andre inntekter 12.000 20.000 27.000 23.000 26.000
Driftsinntekter 6.517.000 3.828.000 4.026.000 2.150.000 3.320.000
Varekostnad -4.499.000 -2.836.000 -2.015.000 -1.177.000 -1.896.000
Lønninger -283.000 -637.000 -572.000 -563.000 -550.000
Avskrivning 0 -14.000 -4.000 -5.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -205.000 -251.000 -230.000 -211.000 -201.000
Driftskostnader -4.987.000 -3.738.000 -2.821.000 -1.956.000 -2.653.000
Driftsresultat 1.531.000 90.000 1.205.000 194.000 668.000
Finansinntekter 0 5.000 6.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -1.000
Finans 0 4.000 6.000 5.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.192.000 72.000 922.000 149.000 491.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 16.000 20.000 25.000
Sum varige driftsmidler 0 0 16.000 20.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 114.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 114.000 0 16.000 20.000 25.000
Varebeholdning 35.000 0 0 0 0
Kundefordringer 833.000 961.000 1.455.000 0 0
Andre fordringer 2.000 0 0 32.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.565.000 1.991.000 1.855.000 1.978.000 1.862.000
Sum omløpsmidler 4.436.000 2.952.000 3.310.000 2.011.000 1.886.000
Sum eiendeler 4.550.000 2.952.000 3.326.000 2.031.000 1.911.000
Sum opptjent egenkapital 3.873.000 2.681.000 2.608.000 1.687.000 1.537.000
Sum egenkapital 3.973.000 2.781.000 2.708.000 1.787.000 1.637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 -1.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 1.000
Leverandørgjeld 16.000 9.000 133.000 126.000 0
Betalbar skatt 338.000 22.000 289.000 50.000 181.000
Skyldig offentlige avgifter 157.000 146.000 184.000 34.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 -4.000 10.000 34.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 577.000 171.000 617.000 243.000 273.000
Sum gjeld og egenkapital 4.550.000 2.952.000 3.325.000 2.031.000 1.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.859.000 2.781.000 2.693.000 1.768.000 1.613.000
Likviditetsgrad 1 7.7 17.3 5.4 8.3 6.9
Likviditetsgrad 2 7.6 17.3 5.4 8.3 7.0
Soliditet 87.3 94.2 81.4 8 85.7
Resultatgrad 23.5 2.4 29.9 9 20.1
Rentedekningsgrad 9 675.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 33.6 3.2 36.4 9.8 35.3
Signatur
16.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex