Fix Eiendom Helgeland As
Juridisk navn:  Fix Eiendom Helgeland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øgardsvegen 9 Brugata 7 Fax:
2005 Rælingen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 915679161
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Bedriftspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-85.81%
Resultat  
  
120.83%
Egenkapital  
  
131.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 195.000 1.374.000 994.000 274.000
Resultat: 25.000 -120.000 64.000 28.000
Egenkapital: 6.000 -19.000 98.000 51.000
Regnskap for  Fix Eiendom Helgeland As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 195.000 1.374.000 994.000 274.000
Driftskostnader -157.000 -1.480.000 -923.000 -241.000
Driftsresultat 37.000 -107.000 71.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -12.000 -7.000 -6.000
Finans -12.000 -12.000 -7.000 -6.000
Resultat før skatt 25.000 -120.000 64.000 28.000
Skattekostnad 0 2.000 -16.000 -8.000
Årsresultat 25.000 -117.000 48.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 276.000 100.000 32.000
Sum omløpsmidler 45.000 194.000 273.000 110.000
Sum eiendeler 111.000 470.000 373.000 142.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -49.000 68.000 21.000
Sum egenkapital 6.000 -19.000 98.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 57.000 236.000 97.000 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000 252.000 177.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000 469.000 372.000 142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.000 1.374.000 977.000 274.000
Andre inntekter 179.000 0 18.000 0
Driftsinntekter 195.000 1.374.000 994.000 274.000
Varekostnad -9.000 -338.000 -141.000 0
Lønninger 33.000 -717.000 -551.000 -158.000
Avskrivning -86.000 -64.000 -16.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -361.000 -215.000 -75.000
Driftskostnader -157.000 -1.480.000 -923.000 -241.000
Driftsresultat 37.000 -107.000 71.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -12.000 -7.000 -6.000
Finans -12.000 -12.000 -7.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 -117.000 48.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 203.000 0 0
Driftsløsøre 66.000 73.000 100.000 32.000
Sum varige driftsmidler 66.000 276.000 100.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 66.000 276.000 100.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 150.000 161.000 0
Andre fordringer 5.000 13.000 37.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 31.000 75.000 104.000
Sum omløpsmidler 45.000 194.000 273.000 110.000
Sum eiendeler 111.000 470.000 373.000 142.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -49.000 68.000 21.000
Sum egenkapital 6.000 -19.000 98.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 57.000 236.000 97.000 0
Leverandørgjeld 31.000 124.000 29.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 14.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 27.000 77.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 101.000 57.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 252.000 177.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000 469.000 372.000 142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 -58.000 96.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.5 1.3
Soliditet 5.4 -4.1 26.3 35.9
Resultatgrad 1 -7.8 7.1 12.4
Rentedekningsgrad 3.1 -8.9 10.1 5.7
Gjeldsgrad 17.7 -25.7 2.8 1.8
Total kapitalrentabilitet 3 -22.8 19.1 23.9
Signatur
06.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.02.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex