Fisker Tobiassen As
Juridisk navn:  Fisker Tobiassen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47838022
Østenbekkveien 103 Østenbekkveien 103 Fax:
9403 Harstad 9403 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 998681189
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/17/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.81%
Resultat  
  
-75%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 127.000 144.000 211.000 236.000 215.000
Resultat: 1.000 4.000 4.000 -6.000 31.000
Egenkapital: 408.000 408.000 401.000 400.000 402.000
Regnskap for  Fisker Tobiassen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 127.000 144.000 211.000 236.000 215.000
Driftskostnader -125.000 -138.000 -205.000 -242.000 -183.000
Driftsresultat 3.000 6.000 6.000 -5.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 1.000 4.000 4.000 -6.000 31.000
Skattekostnad 0 3.000 -3.000 0 0
Årsresultat 0 7.000 1.000 -6.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 260.000 247.000 264.000 255.000 262.000
Sum omløpsmidler 149.000 162.000 143.000 161.000 140.000
Sum eiendeler 409.000 409.000 407.000 416.000 402.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 8.000 1.000 0 2.000
Sum egenkapital 408.000 408.000 401.000 400.000 402.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 6.000 16.000 0
Sum gjeld og egenkapital 409.000 409.000 407.000 416.000 402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 127.000 144.000 211.000 219.000 196.000
Andre inntekter 0 0 0 17.000 19.000
Driftsinntekter 127.000 144.000 211.000 236.000 215.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -15.000 -17.000 -72.000 -6.000
Avskrivning -2.000 -17.000 -7.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -106.000 -181.000 -163.000 -177.000
Driftskostnader -125.000 -138.000 -205.000 -242.000 -183.000
Driftsresultat 3.000 6.000 6.000 -5.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 7.000 1.000 -6.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 27.000 29.000 15.000 17.000
Sum varige driftsmidler 260.000 247.000 264.000 255.000 262.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 260.000 247.000 264.000 255.000 262.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 5.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 144.000 158.000 140.000 161.000 140.000
Sum omløpsmidler 149.000 162.000 143.000 161.000 140.000
Sum eiendeler 409.000 409.000 407.000 416.000 402.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 8.000 1.000 0 2.000
Sum egenkapital 408.000 408.000 401.000 400.000 402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 1.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 5.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 6.000 16.000 0
Sum gjeld og egenkapital 409.000 409.000 407.000 416.000 402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 148.000 161.000 137.000 145.000 140.000
Likviditetsgrad 1 1 1 23.8 10.1
Likviditetsgrad 2 1 1 23.8 10.1 0.0
Soliditet 99.8 99.8 98.5 96.2 100.0
Resultatgrad 2.4 4.2 2.8 -2.1 14.9
Rentedekningsgrad 1.5 3 3 -5.0 32.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.7 1.5 1.5 -1.2 8.0
Signatur
15.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.10.2013
JONNY TOBIASSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex