Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiskcentralen AS
Juridisk navn:  Fiskcentralen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22823590
Akershusstranda 23 Akershusstranda 23 Fax: 22823599
0150 Oslo 150 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 811651532
Aksjekapital: 372.312 NOK
Antall ansatte: 80
Etableringsdato: 12/13/1934
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.87%
Resultat  
  
-0.77%
Egenkapital  
  
-7.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 305.776.000 297.241.000 260.648.000 237.229.000 194.352.000
Resultat: -1.963.000 -1.948.000 3.372.000 -897.000 1.141.000
Egenkapital: 19.401.000 21.078.000 22.718.000 4.476.000 8.702.000
Regnskap for  Fiskcentralen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 305.776.000 297.241.000 260.648.000 237.229.000 194.352.000
Driftskostnader -308.646.000 -300.064.000 -258.792.000 -237.061.000 -191.896.000
Driftsresultat -2.870.000 -2.823.000 1.857.000 168.000 2.456.000
Finansinntekter 1.971.000 2.362.000 3.602.000 120.000 362.000
Finanskostnader -1.064.000 -1.487.000 -2.087.000 -1.184.000 -1.676.000
Finans 907.000 875.000 1.515.000 -1.064.000 -1.314.000
Resultat før skatt -1.963.000 -1.948.000 3.372.000 -897.000 1.141.000
Skattekostnad 285.000 308.000 -1.217.000 32.000 -506.000
Årsresultat -1.677.000 -1.640.000 2.155.000 -864.000 635.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.519.000 34.074.000 23.283.000 10.609.000 9.268.000
Sum omløpsmidler 55.803.000 41.592.000 51.173.000 21.506.000 31.991.000
Sum eiendeler 89.322.000 75.666.000 74.456.000 32.115.000 41.259.000
Sum opptjent egenkapital 6.383.000 8.061.000 9.701.000 4.276.000 8.502.000
Sum egenkapital 19.401.000 21.078.000 22.718.000 4.476.000 8.702.000
Sum langsiktig gjeld 4.855.000 10.676.000 14.744.000 4.958.000 913.000
Sum kortsiktig gjeld 65.066.000 43.913.000 36.994.000 22.680.000 31.643.000
Sum gjeld og egenkapital 89.321.000 75.667.000 74.456.000 32.114.000 41.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 305.776.000 297.233.000 260.926.000 231.628.000 190.507.000
Andre inntekter 0 8.000 -278.000 5.600.000 3.845.000
Driftsinntekter 305.776.000 297.241.000 260.648.000 237.229.000 194.352.000
Varekostnad -230.320.000 -219.199.000 -197.971.000 -183.591.000 -153.502.000
Lønninger -40.627.000 -39.716.000 -26.681.000 -22.725.000 -13.606.000
Avskrivning -3.900.000 -3.559.000 -2.673.000 -1.973.000 -1.148.000
Nedskrivning 0 0 -54.000 0 0
Andre driftskostnader -35.854.000 -36.362.000 -31.271.000 -28.772.000 -23.640.000
Driftskostnader -308.646.000 -300.064.000 -258.792.000 -237.061.000 -191.896.000
Driftsresultat -2.870.000 -2.823.000 1.857.000 168.000 2.456.000
Finansinntekter 1.971.000 2.362.000 3.602.000 120.000 362.000
Finanskostnader -1.064.000 -1.487.000 -2.087.000 -1.184.000 -1.676.000
Finans 907.000 875.000 1.515.000 -1.064.000 -1.314.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.302.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.677.000 -1.640.000 2.155.000 -864.000 635.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.452.000 1.634.000 1.815.000 0 0
Sum Immatrielle midler 5.067.000 4.963.000 4.836.000 2.148.000 387.000
Fast eiendom 14.397.000 14.134.000 1.712.000 0 0
Maskiner anlegg 64.000 164.000 3.924.000 0 0
Driftsløsøre 8.880.000 9.703.000 6.964.000 7.747.000 8.146.000
Sum varige driftsmidler 23.341.000 24.000.000 12.599.000 7.747.000 8.146.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.111.000 5.111.000 5.848.000 714.000 735.000
Sum anleggsmidler 33.519.000 34.074.000 23.283.000 10.609.000 9.268.000
Varebeholdning 11.492.000 9.437.000 10.665.000 2.237.000 2.021.000
Kundefordringer 35.443.000 19.083.000 20.156.000 12.761.000 22.724.000
Andre fordringer 681.000 913.000 5.165.000 725.000 729.000
Sum investeringer 9.000 9.000 9.000 0 0
Kasse, bank 6.458.000 4.954.000 5.206.000 5.781.000 6.517.000
Sum omløpsmidler 55.803.000 41.592.000 51.173.000 21.506.000 31.991.000
Sum eiendeler 89.322.000 75.666.000 74.456.000 32.115.000 41.259.000
Sum opptjent egenkapital 6.383.000 8.061.000 9.701.000 4.276.000 8.502.000
Sum egenkapital 19.401.000 21.078.000 22.718.000 4.476.000 8.702.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 23.822.000 9.607.000 11.912.000 7.256.000 11.572.000
Sum langsiktig gjeld 4.855.000 10.676.000 14.744.000 4.958.000 913.000
Leverandørgjeld 30.582.000 25.889.000 17.888.000 11.125.000 13.220.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.847.000 2.154.000 2.256.000 1.132.000 1.420.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.815.000 6.263.000 4.938.000 3.167.000 5.432.000
Sum kortsiktig gjeld 65.066.000 43.913.000 36.994.000 22.680.000 31.643.000
Sum gjeld og egenkapital 89.321.000 75.667.000 74.456.000 32.114.000 41.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.263.000 -2.321.000 14.179.000 -1.174.000 348.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.4 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 1.1 0.9 1.0
Soliditet 21.7 27.9 30.5 13.9 21.1
Resultatgrad -0.9 -0.9 0.7 0.1 1.3
Rentedekningsgrad -2.7 -1.9 0.9 0.2 1.7
Gjeldsgrad 3.6 2.6 2.3 6.2 3.7
Total kapitalrentabilitet -0.6 7.3 0.9 6.8
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.08.2017
PROKURA HVER FOR SEG
PAULSEN MAGNE
BRATSBERG WENCHE HØIÅSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex