Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiskarlaget Nord
Juridisk navn:  Fiskarlaget Nord
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77682056
Postboks 59 Stortorget 2 Fax: 77610720
9251 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 938277095
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/31/1915
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.1%
Resultat  
  
-99.9%
Egenkapital  
  
0.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.644.000 4.905.000
Resultat: 2.000 1.945.000
Egenkapital: 3.709.000 3.707.000
Regnskap for  Fiskarlaget Nord
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.644.000 4.905.000
Driftskostnader -2.490.000 -2.854.000
Driftsresultat 154.000 2.052.000
Finansinntekter -152.000 -106.000
Finanskostnader 0 -1.000
Finans -152.000 -107.000
Resultat før skatt 2.000 1.945.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 2.000 1.945.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.502.000 1.000
Sum omløpsmidler 2.638.000 5.178.000
Sum eiendeler 4.140.000 5.179.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 3.709.000 3.707.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 431.000 1.472.000
Sum gjeld og egenkapital 4.140.000 5.179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.051.000 2.212.000
Andre inntekter 593.000 2.693.000
Driftsinntekter 2.644.000 4.905.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.428.000 -1.051.000
Avskrivning 0 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.062.000 -1.798.000
Driftskostnader -2.490.000 -2.854.000
Driftsresultat 154.000 2.052.000
Finansinntekter -152.000 -106.000
Finanskostnader 0 -1.000
Finans -152.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.000 1.945.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.502.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.502.000 1.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 20.000 0
Andre fordringer 235.000 1.349.000
Sum investeringer 0 1.663.000
Kasse, bank 2.383.000 2.166.000
Sum omløpsmidler 2.638.000 5.178.000
Sum eiendeler 4.140.000 5.179.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 3.709.000 3.707.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 34.000 70.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 51.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 350.000 1.352.000
Sum kortsiktig gjeld 431.000 1.472.000
Sum gjeld og egenkapital 4.140.000 5.179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.207.000 3.706.000
Likviditetsgrad 1 6.1 3.5
Likviditetsgrad 2 6.1 3.5
Soliditet 89.6 71.6
Resultatgrad 5.8 41.8
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 0 37.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex