Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finns Eiendom AS
Juridisk navn:  Finns Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51870797
C/O Bjørn Thomas Romsøe Plutoveien 40 C/O Bjørn Thomas Romsøe Plutoveien 40 Fax: 51535470
4021 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 911637294
Aksjekapital: 1.060.553 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/28/1979
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jakobsen Regnskap Ars. Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.04%
Resultat  
  
-73.45%
Egenkapital  
  
-3.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.015.000 2.122.000 2.806.000 2.395.000 2.247.000
Resultat: 474.000 1.785.000 1.985.000 1.306.000 878.000
Egenkapital: 15.089.000 15.634.000 14.515.000 13.278.000 12.737.000
Regnskap for  Finns Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.015.000 2.122.000 2.806.000 2.395.000 2.247.000
Driftskostnader -1.658.000 -1.144.000 -1.261.000 -1.127.000 -1.474.000
Driftsresultat 356.000 978.000 1.544.000 1.269.000 773.000
Finansinntekter 123.000 850.000 487.000 80.000 105.000
Finanskostnader -5.000 -42.000 -47.000 -42.000 0
Finans 118.000 808.000 440.000 38.000 105.000
Resultat før skatt 474.000 1.785.000 1.985.000 1.306.000 878.000
Skattekostnad -96.000 -225.000 -370.000 -325.000 -221.000
Årsresultat 378.000 1.560.000 1.615.000 981.000 657.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.600.000 7.827.000 11.228.000 10.333.000 8.604.000
Sum omløpsmidler 8.729.000 9.835.000 5.520.000 5.258.000 4.930.000
Sum eiendeler 16.329.000 17.662.000 16.748.000 15.591.000 13.534.000
Sum opptjent egenkapital 13.844.000 14.389.000 13.270.000 12.033.000 11.492.000
Sum egenkapital 15.089.000 15.634.000 14.515.000 13.278.000 12.737.000
Sum langsiktig gjeld 45.000 1.189.000 1.371.000 1.443.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 1.196.000 839.000 861.000 871.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 16.330.000 17.662.000 16.747.000 15.592.000 13.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.015.000 2.122.000 2.806.000 2.395.000 2.247.000
Driftsinntekter 2.015.000 2.122.000 2.806.000 2.395.000 2.247.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -482.000 -391.000 -434.000 -343.000 -279.000
Avskrivning -252.000 -256.000 -256.000 -262.000 -265.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -924.000 -497.000 -571.000 -522.000 -930.000
Driftskostnader -1.658.000 -1.144.000 -1.261.000 -1.127.000 -1.474.000
Driftsresultat 356.000 978.000 1.544.000 1.269.000 773.000
Finansinntekter 123.000 850.000 487.000 80.000 105.000
Finanskostnader -5.000 -42.000 -47.000 -42.000 0
Finans 118.000 808.000 440.000 38.000 105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -923.000 -441.000 -377.000 -440.000 -206.000
Årsresultat 378.000 1.560.000 1.615.000 981.000 657.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.907.000 6.113.000 9.395.000 8.483.000 6.731.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 46.000 97.000 147.000 204.000
Sum varige driftsmidler 5.907.000 6.160.000 9.492.000 8.630.000 6.934.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.693.000 1.668.000 1.736.000 1.703.000 1.670.000
Sum anleggsmidler 7.600.000 7.827.000 11.228.000 10.333.000 8.604.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 3.169.000 0 0 0
Andre fordringer 0 250.000 29.000 26.000 27.000
Sum investeringer 608.000 2.001.000 2.411.000 3.186.000 3.156.000
Kasse, bank 8.121.000 4.415.000 3.080.000 2.046.000 1.748.000
Sum omløpsmidler 8.729.000 9.835.000 5.520.000 5.258.000 4.930.000
Sum eiendeler 16.329.000 17.662.000 16.748.000 15.591.000 13.534.000
Sum opptjent egenkapital 13.844.000 14.389.000 13.270.000 12.033.000 11.492.000
Sum egenkapital 15.089.000 15.634.000 14.515.000 13.278.000 12.737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 89.000 121.000 43.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 45.000 1.189.000 1.371.000 1.443.000 32.000
Leverandørgjeld 21.000 11.000 25.000 113.000 5.000
Betalbar skatt 140.000 258.000 292.000 314.000 202.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000 61.000 118.000 81.000 78.000
Utbytte -923.000 -441.000 -377.000 -440.000 -206.000
Annen kortsiktig gjeld 45.000 69.000 50.000 72.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 1.196.000 839.000 861.000 871.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 16.330.000 17.662.000 16.747.000 15.592.000 13.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.533.000 8.996.000 4.659.000 4.387.000 4.164.000
Likviditetsgrad 1 7.3 11.7 6.4 6 6.4
Likviditetsgrad 2 7.3 11.7 6.4 6 6.5
Soliditet 92.4 88.5 86.7 85.2 94.1
Resultatgrad 17.7 46.1 5 5 34.4
Rentedekningsgrad 71.2 23.3 32.9 30.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.9 10.3 12.1 8.7 6.5
Signatur
12.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE
ELLER
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex