Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finnås Kraftlag Sa
Juridisk navn:  Finnås Kraftlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53428900
Hollundsdalen 1 Hollundsdalen 1 Fax: 53428901
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 944664440
Aksjekapital: 1.048.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 3/23/1946
Foretakstype: SA
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.71%
Resultat  
  
75.8%
Egenkapital  
  
2.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 178.539.000 173.822.000 148.425.000 146.314.000 127.711.000
Resultat: 39.039.000 22.207.000 577.362.000 15.479.000 17.736.000
Egenkapital: 904.966.000 880.698.000 868.877.000 299.111.000 288.716.000
Regnskap for  Finnås Kraftlag Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 178.539.000 173.822.000 148.425.000 146.314.000 127.711.000
Driftskostnader -165.174.000 -160.291.000 -138.578.000 -133.646.000 -119.770.000
Driftsresultat 13.366.000 13.531.000 9.847.000 12.668.000 7.942.000
Finansinntekter 27.395.000 12.035.000 569.257.000 4.965.000 10.428.000
Finanskostnader -1.722.000 -3.358.000 -1.742.000 -2.153.000 -634.000
Finans 25.673.000 8.677.000 567.515.000 2.812.000 9.794.000
Resultat før skatt 39.039.000 22.207.000 577.362.000 15.479.000 17.736.000
Skattekostnad -2.511.000 -1.342.000 -1.125.000 0 -4.855.000
Årsresultat 36.529.000 20.865.000 576.237.000 13.090.000 12.881.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 974.066.000 961.825.000 944.706.000 367.633.000 356.525.000
Sum omløpsmidler 72.892.000 92.430.000 74.511.000 73.248.000 65.944.000
Sum eiendeler 1.046.958.000 1.054.255.000 1.019.217.000 440.881.000 422.469.000
Sum opptjent egenkapital 903.904.000 879.650.000 867.995.000 298.220.000 287.803.000
Sum egenkapital 904.966.000 880.698.000 868.877.000 299.111.000 288.716.000
Sum langsiktig gjeld 7.562.000 6.937.000 86.422.000 93.642.000 103.931.000
Sum kortsiktig gjeld 134.430.000 166.620.000 63.917.000 48.128.000 29.822.000
Sum gjeld og egenkapital 1.046.957.000 1.054.255.000 1.019.216.000 440.881.000 422.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 174.196.000 169.969.000 143.826.000 142.396.000 123.986.000
Andre inntekter 4.343.000 3.854.000 4.599.000 3.918.000 3.725.000
Driftsinntekter 178.539.000 173.822.000 148.425.000 146.314.000 127.711.000
Varekostnad -101.469.000 -107.324.000 -83.824.000 -71.738.000 -59.666.000
Lønninger -27.158.000 -19.477.000 -19.835.000 -26.617.000 -27.712.000
Avskrivning -19.374.000 -17.671.000 -16.151.000 -19.424.000 -18.854.000
Nedskrivning 0 0 -3.178.000 0 0
Andre driftskostnader -17.173.000 -15.819.000 -15.590.000 -15.867.000 -13.538.000
Driftskostnader -165.174.000 -160.291.000 -138.578.000 -133.646.000 -119.770.000
Driftsresultat 13.366.000 13.531.000 9.847.000 12.668.000 7.942.000
Finansinntekter 27.395.000 12.035.000 569.257.000 4.965.000 10.428.000
Finanskostnader -1.722.000 -3.358.000 -1.742.000 -2.153.000 -634.000
Finans 25.673.000 8.677.000 567.515.000 2.812.000 9.794.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 0 0 -2.673.000 -2.033.000
Årsresultat 36.529.000 20.865.000 576.237.000 13.090.000 12.881.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 0 0 0 0
Fast eiendom 321.704.000 11.421.000 11.807.000 12.179.000 12.565.000
Maskiner anlegg 0 306.136.000 287.300.000 266.449.000 254.775.000
Driftsløsøre 4.314.000 4.540.000 4.922.000 5.646.000 5.521.000
Sum varige driftsmidler 326.018.000 322.097.000 304.029.000 284.274.000 272.861.000
Sum finansielle anleggsmidler 648.033.000 639.728.000 640.677.000 83.359.000 83.664.000
Sum anleggsmidler 974.066.000 961.825.000 944.706.000 367.633.000 356.525.000
Varebeholdning 1.765.000 1.279.000 1.554.000 1.438.000 1.322.000
Kundefordringer 41.463.000 51.627.000 40.661.000 51.480.000 31.411.000
Andre fordringer 8.452.000 18.668.000 11.038.000 0 5.080.000
Sum investeringer 18.996.000 18.091.000 18.390.000 17.531.000 15.594.000
Kasse, bank 2.216.000 2.764.000 2.868.000 2.799.000 12.536.000
Sum omløpsmidler 72.892.000 92.430.000 74.511.000 73.248.000 65.944.000
Sum eiendeler 1.046.958.000 1.054.255.000 1.019.217.000 440.881.000 422.469.000
Sum opptjent egenkapital 903.904.000 879.650.000 867.995.000 298.220.000 287.803.000
Sum egenkapital 904.966.000 880.698.000 868.877.000 299.111.000 288.716.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.562.000 6.937.000 5.422.000 3.899.000 2.441.000
Gjeld til kredittinstitutt 80.709.000 105.907.000 19.005.000 1.745.000 1.619.000
Sum langsiktig gjeld 7.562.000 6.937.000 86.422.000 93.642.000 103.931.000
Leverandørgjeld 9.227.000 24.334.000 15.163.000 14.403.000 7.237.000
Betalbar skatt 1.001.000 614.000 930.000 3.028.000 2.680.000
Skyldig offentlige avgifter 11.162.000 12.585.000 10.322.000 16.255.000 6.672.000
Utbytte -10.000.000 0 0 -2.673.000 -2.033.000
Annen kortsiktig gjeld 32.331.000 23.179.000 18.498.000 12.697.000 11.614.000
Sum kortsiktig gjeld 134.430.000 166.620.000 63.917.000 48.128.000 29.822.000
Sum gjeld og egenkapital 1.046.957.000 1.054.255.000 1.019.216.000 440.881.000 422.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -61.538.000 -74.190.000 10.594.000 25.120.000 36.122.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 1.2 1.5 2.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 1.1 1.5 2.2
Soliditet 86.4 83.5 85.2 67.8 68.3
Resultatgrad 7.5 7.8 6.6 8.7 6.2
Rentedekningsgrad 7.8 4 5.7 5.9 29.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.9 2.4 56.8 4 4.3
Signatur
15.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex